MENÜ

Translate

Abone Olayım (Onay gerekir)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

16 Mayıs 2017 Salı

22/05/2017 772. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

On numara 772. hafta bültenimiz için bilgileri ekleyebiliriz. 771. haftada tahminlerimiz öngördüğümüz şekillerde çıkmıştır. Çıkacak sayılar tablosunu isteyen izleyenlerimiz mail yolu ile talep edebilirler. Her hafta bu tablonun gönderilmesini isteyen izleyenlerimize gönderilmektedir.
On numarada seçim ve düzenler açısından sayıların tespiti kolay gibi görünse de gerek tahmin tablosundan gerek, çıkacak sayılar tablosundan sayıların nereden çıkacağını tahmin etmek kolay bir iş değildir. Sadece belirli kararlar vererek işe başlamak daha doğru olacaktır.
Bu kararlar;
  • Sayılar çıkacak sayılar tablosundan baştan, ortadan, sondan 3-4'lü gruplar halinde gelecektir.
  • Önceki bültenlerimizde yazdığımız gibi 4-3-2'li gruplar halinde belirlenen yerlerden gelecektir.
  • Çıkacak sayılar tablosunda bulunan sayılar dereceleri ve sıraları itibari ile birbiri ile bağlantılıdır. Altlı üstlü çıkma ihtimalleri vardır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi gruplar halinde de çıkabilir. Bu durum sayıların sıra ve derece düzenleri ile ilgilidir diyebiliriz.
Yukarıdaki yöntemlerin dışında kendiniz de yöntemler belirleyerek çıkacak sayılar hakkında kararlarınızı verebilirsiniz.


772. hafta başlangıç tablomuzu vererek bültenimizi yayınlamaya başlayabiliriz.


772 hafta on numara tahmin tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

772. hafta on numara tahmin tablomuza göre derecelerin farkları ortalaması yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntemi derece toplamları aynı olan gruplarda kullanabilirsiniz.
Arada 1-2 sayı farkı olan gruplarda da kullanabilirsiniz.

1-5-6. grupların derece toplamları aynıdır. Bu grupları derece farkları ortalamasına göre değerlendirerek kaç sayı çıkacağını, çıkıp çıkmayacağını, hangi gruptan sayı çıkacağını değerlendirebilirsiniz.

Kabaca baktığımızda 1.gruptan diğer gruplara göre daha fazla sayı çıkacaktır bunun nedeni 1.grupta 7-5-1 dereceleri vardır. Diğer gruplarda böyle bir durum yoktur.
Çıkacak sayılar sıralamasını şöyle yapabiliriz.
1.grup>5.grup>6.grup şeklinde. 5.gruba öncelik vermemizin nedeni 7 derecesinin bulunmasıdır.
Bu şekilde gruplar arasında sayılar azalarak çıkacaktır. 3>2>1 veya 6>4>2 şeklinde olabilir.
Bu duruma çıkacak sayılar tablosundan sayıların yerlerine göre karar verebilirsiniz. Çıkacak sayılar tablosunu isteyen izleyenlerimize gönderiyoruz.

22 sayıdan kalan diğer sayılar ise diğer gruplardan çıkacaktır.

Genel olarak gruplara baktığınızda derece farkları ortalaması fazla olan gruplardan daha fazla sayı çıkacağını söyleyebiliriz.
7.grup uzun zamandır derece toplamları açısından en düşük toplam değeri içeriyor.
Buna rağmen 7.gruptan her hafta 2-3 sayı çıkabilmektedir. Buna karşılık derecesi eksilecek sayılarda olması nedeni ile derece toplamı hep düşük kalmaktadır.


Şanslı sayılar:

43333 1 3 6 9 18 21 29 33 38 39 45 46 49 53 57 62 65 69 72 74 76 80
43332 2 7 8 12 17 19 23 24 26 31 35 40 45 47 49 56 58 60 61 73 75 80
54332 4 5 7 17 20 26 27 28 29 38 39 42 44 52 54 56 60 65 72 74 75 78
44333 4 9 12 15 17 19 26 28 29 32 33 35 40 42 45 46 52 55 59 65 69 76
54442 9 11 13 16 17 18 23 30 32 35 37 40 41 43 47 54 57 70 72 73 76 80

Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.

şanslı sayılar sabit grup düzenleri

GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 44333
2 54332
3 44332
4 54433
5 64332
6 64432
7 65332
8 63332

TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 44432
8 54433
9 53332
10 64432
11 64332
12 55332
13 55432
14 65332
15 64322
16 55322
17 54422
18 44442
19 63332
20 55422
21 63333
22 64422


TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 65422
5 73322
6 44422
7 64333
8 64422
9 74322
10 44443
11 55222
12 74332
13 53322
14 66432
15 66421
16 64442
17 65532
18 65333
19 66332
20 74222
21 74422
22 55442
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443


TABLO-4:

1 43333
2 54333
3 44433
4 54432
5 53333
6 53332
7 54322
8 55432
9 64332
10 55332
11 65332
12 54422
13 55322
14 44442
15 33333
16 55333
17 55422
18 63333
19 63322

Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


22/05/2017 772. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

772. haftada on numara büyük ikramiyesini Aydın/Efeler ilçesinden 1 kişi bilmiştir.

772. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan verecek ve diğer durumlarını inceleyeceğiz.


772 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosu

Sonuç değerlendirmesi:

Bültenimizin başında çekilişler yapılmazdan önce tahmin değerlendirmesinde yaptığımız bütün tahminler doğru çıkmıştır.
Çıkan sayıların grup düzeni 4-3-2 değerlerini içermesi nedeni ile zor bir düzen olduğunu söyleyebiliriz.
Buna rağmen bültenimizde verdiğimiz bilgileri kullanmanız durumunda kazanabilirsiniz.

8 sayısının derecesi 7 olması nedeni ile çıkmasını beklemiyorduk çıkmıştır. 43 sayısı da aynı durumdadır fakat çıkmamıştır.
Sıra düzeni açısından aynı yerde olmasına karşın 8 sayısı çıkmıştır.

80 sayısı çıkmamıştır.
2-3 haftadır beklenmesine rağmen çıkmamıştır.
Bu sayının derecesi 2-3 olduğu zamanlarda çıkarken derecesi 1'e düşmesine rağmen çıkmamıştır. 773. hafta tahmin tablosunda derecesi 0'a düşecektir.

Sıra düzenine göre 6 tane sayı 8. sıradan ilk 6 sayı çıkmıştır.
Bu durum bir yöntemdir. Sayıların derecelerini değerlendirerek buna benzer şekillerde tablonun muhtelif yerlerinden seri çıkabilecek sayıları belirleyebilirsiniz.
Yapacağınız bu belirlemelere tablonun durumuna göre karar vermeniz gerekir.
Eğer bir sütunda 9 tane derecesi 1 olan sayı var ise bu sütundan seri sayı seçmek mantıklı olmayacaktır.

Sıra düzenine göre tablodaki sayıları değerlendirirseniz 1-10 aralığında sayılar 1-80 arasında 1'den 10'a doğru giderken 1'den 80'e kadar dağılım göstermektedir.
1 ile 10. sıra arasından çıkacak sayılar geniş bir aralıkta sayıların çıktığını gösterir.
Bu sıranın nasıl dağılacağını bilmenin imkanı yoktur. Blogumuzda anlatılan sistemler ile bu sayıların dağılımını kolayca tahmin etmiş olacaksınız.

Çıkacak sayılar tablosu:

Bu tablodan çıkan sayıların hangi sıradan çıktığını görebilirsiniz. Bu tabloyu çekilişler yapılmazdan önce talep eden izleyenlerimize mail yolu ile gönderiyoruz.
Bu tablo çıkabilecek sayıları tahmin etmede kolaylık sağlamaktadır.
Bu tabloyu önem sırasına göre 2 parça halinde veriyoruz.

Bu tablo için değer oyunlarda ve bültenlerde uygulamanız gereken kombinasyonları yazmıştık. Çıkacak sayı adeti 22 tane olması nedeni ile kombinasyonlarını yazmanın anlamı olmayacaktır.

İki tablodan en fazla çıkacak tabloyu tespit etmeniz durumunda tablolar görevini yapmış olacaktır.

TABLO-1:

772. haftada on numara çıkacak sayılar tablomuzdan TABLO-1'den 13 tane sayı 49 adet sayı içinden çıkmıştır. Diğer sayılar TABLO-2'den çıkmıştır.

Çıkan sayıların yerlerini tablodan görebilirsiniz.
Çıkan sayıların iki tablodan kombinasyonu 13-9 şeklinde gelmiştir. Onu numara için bu kombinasyonların üzerinde fazla durmuyoruz.

Bu tablodan sayıların 2'li- 1'li gruplar halinde çıkmasına dikkat ediniz. Fakat hepsi o şekilde çıkmamıştır. Sıralardan tek çıkan sayılara da dikkat ediniz.

SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 80 55 2  TEK  KMPZT
2 1 35 4  TEK  KMPZT
3 39 48 4  ÇİFT  KMPZT
4 68 47 3  TEK  ASAL
5 16 77 3  TEK  KMPZT
6 2 3 4  TEK  ASAL
7 12 46 2  ÇİFT  KMPZT
8 74 20 3  ÇİFT  KMPZT
9 76 9 3  TEK  KMPZT
10 57 53 3  TEK  ASAL
11 8 12 6  ÇİFT  KMPZT
12 23 19 4  TEK  ASAL
13 31 21 3  TEK  KMPZT
14 36 38 3  ÇİFT  KMPZT
15 38 61 3  TEK  ASAL
16 75 52 4  ÇİFT  KMPZT
17 3 26 6  ÇİFT  KMPZT
18 4 71 5  TEK  ASAL
19 14 23 5  TEK  ASAL
20 20 2 3  ÇİFT  ASAL
21 52 10 3  ÇİFT  KMPZT
22 6 72 4  ÇİFT  KMPZT
23 9 50 3  ÇİFT  KMPZT
24 10 68 2  ÇİFT  KMPZT
25 15 4 5  ÇİFT  KMPZT
26 34 60 2  ÇİFT  KMPZT
27 45 37 4  TEK  ASAL
28 46 78 2  ÇİFT  KMPZT
29 47 15 5  TEK  KMPZT
30 48 54 4  ÇİFT  KMPZT
31 58 49 3  TEK  KMPZT
32 71 11 1  TEK  ASAL
33 73 6 3  ÇİFT  KMPZT
34 5 69 2  TEK  KMPZT
35 13 5 3  TEK  ASAL
36 19 36 3  ÇİFT  KMPZT
37 25 57 4  TEK  KMPZT
38 26 59 3  TEK  ASAL
39 27 42 2  ÇİFT  KMPZT
40 30 56 3  ÇİFT  KMPZT
41 32 18 5  ÇİFT  KMPZT
42 33 39 1  TEK  KMPZT
43 40 28 2  ÇİFT  KMPZT
44 41 66 3  ÇİFT  KMPZT
45 44 22 2  ÇİFT  KMPZT
46 49 58 2  ÇİFT  KMPZT
47 53 51 5  TEK  KMPZT
48 65 41 3  TEK  ASAL
49 72 80 1  ÇİFT  KMPZT

Yukarıdaki tablodan 13 tane sayının nasıl bir davranış ile çıktığını görebilirsiniz.
İlk sırada bulunan sayılardan tekli, aşağı doğru inerken gruplar halinde çıktığını görebilirsiniz.


TABLO-2:


SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 7 62 1  ÇİFT  KMPZT
2 11 34 2  ÇİFT  KMPZT
3 17 33 4  TEK  KMPZT
4 18 17 5  TEK  ASAL
5 21 1 1  TEK  BİRİM
6 22 7 4  TEK  ASAL
7 24 44 3  ÇİFT  KMPZT
8 28 73 4  TEK  ASAL
9 29 24 2  ÇİFT  KMPZT
10 35 27 6  TEK  KMPZT
11 37 32 3  ÇİFT  KMPZT
12 42 64 1  ÇİFT  KMPZT
13 43 30 4  ÇİFT  KMPZT
14 50 74 6  ÇİFT  KMPZT
15 51 63 2  TEK  KMPZT
16 54 76 5  ÇİFT  KMPZT
17 55 75 2  TEK  KMPZT
18 56 16 6  ÇİFT  KMPZT
19 59 65 4  TEK  KMPZT
20 60 79 2  TEK  ASAL
21 61 45 2  TEK  KMPZT
22 62 40 4  ÇİFT  KMPZT
23 63 14 1  ÇİFT  KMPZT
24 64 25 2  TEK  KMPZT
25 66 70 5  ÇİFT  KMPZT
26 67 43 7  TEK  ASAL
27 69 31 4  TEK  ASAL
28 70 29 3  TEK  ASAL
29 77 67 1  TEK  ASAL
30 78 8 7  ÇİFT  KMPZT
31 79 13 3  TEK  ASAL

2.tablodan 9 tane sayı çıkmıştır.

Çıkan sayılar:

2 3 8 9 10 13 14 19 21 25 30 32 41 47 50 53 54 64 66 73 78 79
Sayılarıdır. Bu hafta derecesi değişecek sayılardan 8 adet çıkmıştır.


Grup düzeni:

44332
1.GRUP-4 1.GRUP-1 1.GRUP-9 1.GRUP-8 2.GRUP-6 2.GRUP-10 2.GRUP-8 2.GRUP-3 3.GRUP-4 3.GRUP-8 4.GRUP-8 4.GRUP-7 5.GRUP-8 5.GRUP-10 6.GRUP-1 6.GRUP-8 6.GRUP-5 7.GRUP-7 7.GRUP-6 8.GRUP-4 8.GRUP-5 8.GRUP-9
Bu grup düzeni kolay ve zor grup düzeni sıralamasına göre 6. sırada olan düzenden çıkmıştır.
Tablolardan ise TABLO-1-2 3 ve 6. sıradan çıkmıştır.

Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7
0-2-3-11-5-0-0-1-0-0
Sayıları derece düzenleri açısından değerlendirdiğimizde en fazla sayı 3 ve 4 derece değerine sahip sayılardan çıkmıştır. Bu durumu değerlendirme tablosundan gözlemleyebilirsiniz.
Tabloda bulunan derecelerde bulunan sayı adetleri çıkacak sayılar üzerinde etkilidir. Bu derece adetleri üzerinden mantık kuracak olursak derecelerden en fazla sayı barındıran derecelerden en fazla sayı çıkacağı gibi bir sonuç çıkabilir.

Bu durum her zaman olmasa da çoğu zaman gerçekleşmektedir fakat her zaman gerçekleşeceği gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu nedenle bültenlerimizde bu parametre ile ilgili düzenlere yer vermiyoruz fakat tahminlerimizi bu parametre üzerinden yaparak yazabiliyoruz.

Sonuçlar büyük çoğunlukla doğru çıkmaktadır.

İzleyenlerimiz isterlerse bültenin derece tahmin kısmında derecelerden kaçar tane sayı geldiğini kaçar tane sayı çıkacağı üzerine tahminlerimizi de ekleyebiliriz.

İlerleyen zamanlarda izleyenlerimizin artması ile bu gibi parametreleri de ekleyeceğiz.

İzleyenlerimizin kullanabileceği bütün parametreleri zamanla geliştirerek eklemeye devam edeceğiz. Hangisinden verim alacağınızı düşünürseniz o düzeni kullanmanız daha mantıklı olacaktır.

Sıra düzeni:

63222
Çıkan sayılar bu sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 38. sırada bulunmaktadır.

Bu bülten ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısımlarında paylaşabilirsiniz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
1- Toplam yazı sayısını görmek için tıklayınız.
2- Etiketleri görmek için tıklayınız.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yazmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Copyright ©201∞ Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.