MENÜ

Salı, Haziran 13, 2017

19/06/2017 776. Hafta On Numara Tahmini %100

776. hafta on numara bültenimizi yazmaya başlayabiliriz. 775. hafta on numara çıkan sayıların düzeni kolay olmasa da zor bir düzen değildir. 5 ve 3 değerlerini içeren grup düzeni olması zor bir düzen olduğuna işarettir diyebiliriz.

İş yapış ve düşünüş şekillerinin değişmesi:

İnsanların yaşamlarını incelemek açısından İktisat Tarihinin iyi incelenmesi bazı konuların anlaşılmasında yararlı olacaktır.
Bu yazımızda İktisat Tarihi anlatmayacağız elbette...
Birşeyler söylemek isteyen sözüne sanayi devrimi ile başlamakta...
Anlatmak istediği ya başarıya ulaşmakta ya da ölü doğmaktadır.
Bir şey anlatamayacaksan neden söze sanayi devriminden başlarsın ki...

Üretim modellerinin değişmesi dolaylı olarak yaşam kalitesini etkilemiştir.
1. 2. 3. derken 4. sanayi devrimi kapıya dayanmıştır. Ana sayfa blogumuzda 4. sanayi devrimi hakkında ayrıntılı bir yazı yazacağız.

El ile üretim yapılan alanlarda çalışanların ve kapitalin makine üretimine geçtikten sonra aradaki farka hayran kalmaması mümkün olmamıştır.
Bu işin büyüsü sarmış ve işi daha da geliştirmek ve hızlandırmak istemiştir.
Oysa ki hızın da bir sonu vardır.
Bölünmenin, küçülmenin bir sonu olduğu gibi...

Bu hareketin sonunu marjinal fayda belirleyecektir. Bir nesnenin görünmeyecek kadar küçük olması veya bölünmesi fayda elde edemeyecek hale gelmesi bir işe yaramayacağı için fayda elde edilemeyecektir.
Yani Bir nesnenin küçülmesi durumunda nerede en yüksek fayda elde ediliyorsa oraya kadar küçülecek veya bölünecektir.
Daha fazla bölünmesi veya küçülmesi faydayı azaltacaktır.
Görünmeyecek kullanılamayacak boyutta telefon üretmek mümkün müdür?
Elbette mümkündür fakat fayda elde edilemeyeceği için böyle bir üretime girişmenin bir anlamı olmayacaktır.
Pek tabi ki çalışan devrelerini en küçük yapıp çerçevesini insanın kullanacağı kadar yapmak mümkündür. Burada bundan yine insanın elde ettiği fayda birinci planda olacaktır.

El ile üretimden makine ile üretime geçerek üretim şeklini değiştirmiştir.
4. sanayi devrimi ile birlikte makinelerin yerini soyut düşünceler almıştır.
bir anda iş yapış şekilleri ve düşünüş modelleri değişebilmektedir. Buna uyum sağlamak el ile üretimden makine üretimine geçişe uyum sağlamak kadar zor olacaktır.
Soyut olayların değişimi kolay gibi görünse de sistemi işler şekilde kurmak kolay bir mesele değildir.
Sistemi kurduktan sonra elektronik aletler işi yapacak olsa da yine onlara komutları verecek olan insanlardır. İnsanların bu değişime entegre edilmesi önemli bir meseledir.

Aletlerin değişimi ile birlikte düşünüş şekilleri de aynı yönde değişmek zorundadır.
Yeni aletin çalışma şekli insana o aletin çalışma şekline uyum sağlayacak şekilde düşünmeye zorlamaktadır.
Örneğin insan yolda sağa bakarken sola doğru yürüyebilir.
Fakat bir araba için direksiyonu sağa çevirirken sola gitmesi beklenemez.

İnsanlar davranışlarında irrasyonel kararlar verebilirken makinelerden böyle birşey beklemek yanlış olacaktır. Evrensel matematik çerçevesinde görevini devam ettirecektir.
İnsan ise bu evrensel matematiğin işleyişini öğrenmek zorunda kalacaktır.

Yukarıdaki anlatımı yapmamızın amacı sayısal oyunlarda kullandığımız düşünüş şekillerini değiştirerek tahminler yapmaya çalıştığımızı anlatmaktır.
Temeldeki düşünüş şekli aynı olsa da gelişmeler ile birlikte yanlış olabilecek düşünüş şekillerini de değiştirmemiz gerekecektir.
Bunun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Kapitalizmin en önemli araçlarından bir tanesi de istihbarattır. Onun amacı neyi nasıl neyle kullandığınızı öğrenerek onu arz-talep çerçevesine sokarak fiyatlandırmaktır.
Ondan sonra zaten paçayı kaptırmışsınız demektir.
Varsayıma göre piyasada hiç talebi olmayan şey değersizdir.
Alıcısı yoktur, alıcısı olmadığı için bir fiyatı da yoktur.

Eğer birgün siz onu talep edilebilir bir şey haline dönüştürürseniz, kapital ona bir değer biçmekte gecikmeyecektir.
Bu insanlığın yararına gibi birşey gibi gösterilse de hiç öyle değildir.

Dünya bir düzen içinde kaynaklarını bize, kapital kadar hesap kitap işine dayanmadan cömertçe sunmaktadır.

İşte burada karşımıza kıt kaynaklar kuramı diye birşey çıkarılmaktadır.

Bu sistemin en önemli eleştirilerinden biri olsa da karşı tez sunabilecek bir babayiğit hala çıkmamıştır. Varsa da sesi çıkarılmamaktadır.
Sürdürülebilir olmadığını herkes yazıyor, söylüyor fakat nasıl daha iyi olabileceğini söyleyen yok gibi...
Tek çözüm bu araçların aşırı bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiği söyleniyor, dinlersen...

Konumuz bu olmamakla beraber iş yapış şekilleri bir zamana kadar değişim göstermiştir.
Belirli bir zamandan sonra iş yapış şekilleri ile birlikte düşünüş şekilleri de değişim göstermek zorunda kalmıştır.

Eskiden insanlar arasında yardımlaşma daha fazla iken şimdi bu durumun nerede ise hiç kalmadığını görebilirsiniz.
Bu yardımlaşma kurumunun yerini bankalar aldı.
Banka, adı üstünde aracı kuruluş...
İnsanların birbirine güveni kalmadığında bankalar girer araya...
Peki bu güvensizliğin tesis edilmesi nasıl olmuştur? Sorusunu sorarak yazımızı sonlandıracağız.
Bu yazımız ana yazımız için bir giriş olmuştur. Daha ayrıntılı ana blogumuzda yazacağız.

***

On numara bültenimizi yayınlamazdan önce önemli bir konuya değindik. Konu hakkında en azından aklınızda cevaplar ve soru işaretler oluşmuştur.

776. hafta başlangıç tablomuzu vererek bültenimizi yayınlamaya başlayabiliriz.

776 hafta on numara tahmin değerlendirmesi

Tahmin değerlendirmesi:

Sıra düzenine göre 1. sütunda bulunan sayıların 5 tanesinin derecesinin yüksek olduğunu gözlemleyebilirsiniz.
Bu durum çıkan sayıların sütunlar arasında orantılı dağıldığını gösterir. Bu durumu değerlendirme bültenlerimizde çıkan sayıların tablodaki yerlerinden görebilirsiniz.
Bir sütunda 4-5'ten fazla sayının toplanmadığını görebilirsiniz.

Sayıları durumları sıra ve derece açısından önemlidir.
Sayı ise plan dışında olacaktır.
Burada ne demek istediğimizi yeni düzenleri ekleyene kadar açıklamayacağız. düzenlerimizi eklediğimizde bu cümlenin anlamını daha iyi kavramış olacaksınız.

Tahmin tablomuzda önceki haftalarda yaptığımız değerlendirmeler bu tablo için uyumlu ise geçerlidir, kullanabilirsiniz.


Kolon düzenleme sistemi:

Tahmin tablosundan veya çıkacak sayılar tablosundan sayılar seçerek sayılar üzerinden kolon düzenlemek tek seçenek değildir.
Düzenler ve yöntemler ile tek tek kolonlar düzenlemek daha doğru olacaktır.
Biraz işçiliği fazla olması nedeni ile yorucu olabilmektedir.
3 tane düzeni belirledikten sonra düzenler ile aynı anda uyumlu olan sayıları seçmek bir seçenektir.
1 kolon düzenledikten sonra düzenlerden bir veya birkaç tanesini değiştirerek kolon düzenlemek çıkacak sayıları yakalamanızda daha net sonuç verecektir.


Çıkacak sayılar tablosu:

On numara için kombinasyon seçeneklerinin fazla olması nedeni ile burada yer vermeyeceğiz.
Bu kombinasyonlar üzerine düzenler kurduğumuzda ayrıca yazılarını ekleyeceğiz.

776. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.
Dosya da bulunan tablonun yanına gereken açıklamalar eklenmiştir.

Şanslı sayılar:
54442 9 11 13 16 17 18 23 30 32 35 37 40 41 43 47 54 57 70 72 73 76 80
ÇIKAR 44333 5 8 12 15 18 21 26 27 29 33 35 37 39 46 48 49 51 57 59 70 74 79
44432 1 4 7 8 17 19 22 26 27 32 34 37 38 43 44 51 52 53 56 64 65 76
ÇIKAR 54332 2 4 5 6 7 10 12 16 20 21 25 30 38 40 45 56 58 63 72 74 75 77
54433 3 4 8 24 25 26 29 30 31 34 35 36 40 41 43 48 52 61 65 71 72 73

Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.

şanslı sayılar sabit grup düzenleri

GRUP DÜZENİ:


TABLO-1:

1 44333
2 54332
3 54333
4 44432
5 53333
6 64332


TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 54432
8 44432
9 53333
10 54433
11 53332
12 55432
13 64432
14 64332
15 55332
16 65332
17 64322
18 55322
19 44442
20 33333
21 43332
22 65322
23 63332
24 63333
25 64422
26 74332
27 66331


TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 65422
5 73322
6 44422
7 64333
8 64422
9 74322
10 44443
11 55222
12 74332
13 53322
14 66432
15 66421
16 64442
17 65532
18 65333
19 66332
20 74222
21 74422
22 55442
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443

TABLO-4:

1 44333
2 43333
3 54333
4 44433
5 54432
6 44432
7 53332
8 54322
9 64332
10 55332
11 65332
12 54422
13 55322
14 64322
15 44442
16 33333
17 55333
18 55422
19 63333
20 63322

Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması


Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


19/06/2017 776. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

On numara 776. haftada büyük ikramiyesi 2 kişiye çıkmıştır.
Çıkan grup düzeninin kolay veya zor bir düzen olup olmadığını kolay ve zor grup düzeni sıralaması tablosundan görebilirsiniz.
776. haftada çıkan grup düzeni 5.sırada bulunan grup düzenidir.
Zor bir düzen olduğu söylenemez.
Gruplardan çıkan değerler 4-4-4-3-3 olması nedeni ile çıkması istenilen grup düzenidir.

Bültenimizde çekilişler yapılmazdan önce derece farkları ortalamasına göre değerlendirme yapmıştık. Aşağıda vereceğimiz sonuçları değerlendirme tablosundan bu değerlendirmenin doğru olup olmadığını görebilirsiniz.

776. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.

776 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosu

Sonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayılar derece farkları ortalaması yöntemi ile uyumlu şekilde çıkmıştır.
Çıkması beklenen sayılar;
71-13-62-9-5 sayıları çıkmıştır.
Bu sayıların çıkıp çıkmayacaklarına derece ve tablodaki konumlarına göre karar verebilirsiniz.
Çıkan sayılar genellikle derecesi yüksek olan sayılardan çıkmıştır.
Bu durumlar içinde bir düzen yazmayı planlıyoruz.
Bu düzen çerçevesinde örneğin son haftada çıkacak sayıların derecelerinin kaçar tane çıkacağı konusunda tahminlerimizi vereceğiz.

İzleyenlerimizin artması ile bu düzenleri zaman içinde bloglarımıza ekleyeceğiz.

80 sayısı 775. haftada çıkmıştır. Derecesi 3'e yükselmesi nedeni ile bu hafta çıkması beklenemezdi.
777. haftada çıkma ihtimali vardır. Bu durumu 776. bültenimizde değerlendireceğiz.


Çıkacak sayılar tablosu:

776. haftada on numara çıkacak sayılar tablomuzdan TABLO-1'den 13 tane sayı 55 adet sayı içinden çıkmıştır. Diğer sayılar TABLO-2'den çıkmıştır.

Çıkan sayıların yerlerini tablodan görebilirsiniz.
Çıkan sayıların iki tablodan kombinasyonu 13-9 şeklinde gelmiştir. Onu numara için bu kombinasyonların üzerinde fazla durmuyoruz.

Bu tablodan sayıların 2'li- 1'li gruplar halinde çıkmasına dikkat ediniz. Fakat hepsi o şekilde çıkmamıştır. Sıralardan tek çıkan sayılara da dikkat ediniz.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 80 55 3  TEK  KMPZT
2 5 62 3  ÇİFT  KMPZT
3 1 35 4  TEK  KMPZT
4 39 48 4  ÇİFT  KMPZT
5 28 21 3  TEK  KMPZT
6 46 37 2  TEK  ASAL
7 12 46 2  ÇİFT  KMPZT
8 77 9 3  TEK  KMPZT
9 6 69 3  TEK  KMPZT
10 23 19 4  TEK  ASAL
11 40 61 3  TEK  ASAL
12 55 53 4  TEK  ASAL
13 59 25 3  TEK  KMPZT
14 9 12 5  ÇİFT  KMPZT
15 15 77 4  TEK  KMPZT
16 63 41 3  TEK  ASAL
17 68 70 3  ÇİFT  KMPZT
18 74 20 2  ÇİFT  KMPZT
19 75 52 5  ÇİFT  KMPZT
20 4 71 5  TEK  ASAL
21 11 68 3  ÇİFT  KMPZT
22 14 23 4  TEK  ASAL
23 48 58 3  ÇİFT  KMPZT
24 51 54 4  ÇİFT  KMPZT
25 66 47 4  TEK  ASAL
26 73 6 3  ÇİFT  KMPZT
27 3 26 5  ÇİFT  KMPZT
28 10 34 3  ÇİFT  KMPZT
29 16 4 4  ÇİFT  KMPZT
30 24 42 4  ÇİFT  KMPZT
31 25 57 3  TEK  KMPZT
32 31 18 4  ÇİFT  KMPZT
33 32 56 1  ÇİFT  KMPZT
34 34 60 2  ÇİFT  KMPZT
35 42 28 2  ÇİFT  KMPZT
36 45 78 4  ÇİFT  KMPZT
37 57 75 2  TEK  KMPZT
38 60 49 3  TEK  KMPZT
39 65 40 2  ÇİFT  KMPZT
40 7 72 2  ÇİFT  KMPZT
41 13 5 2  TEK  ASAL
42 18 36 4  ÇİFT  KMPZT
43 19 2 3  ÇİFT  ASAL
44 30 24 3  ÇİFT  KMPZT
45 33 39 1  TEK  KMPZT
46 41 66 4  ÇİFT  KMPZT
47 44 22 2  ÇİFT  KMPZT
48 50 10 5  ÇİFT  KMPZT
49 52 51 5  TEK  KMPZT
50 53 63 1  TEK  KMPZT
51 72 11 0  TEK  ASAL


TABLO-2:

Tablo-2'den bu kadar fazla sayı çıkması ve ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkması sürpriz bir durum olmuştur.
Çıkan sayılar bu tablodan derecesi yüksek olan sayılardır. Derecesi 2 olan sayı adeti azdır.


SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 3 6  TEK  ASAL
2 8 50 6  ÇİFT  KMPZT
3 17 33 4  TEK  KMPZT
4 20 17 3  TEK  ASAL
5 21 1 1  TEK  BİRİM
6 22 7 3  TEK  ASAL
7 26 44 2  ÇİFT  KMPZT
8 27 59 2  TEK  ASAL
9 29 73 4  TEK  ASAL
10 35 27 4  TEK  KMPZT
11 36 32 2  ÇİFT  KMPZT
12 37 64 3  ÇİFT  KMPZT
13 38 38 1  ÇİFT  KMPZT
14 43 30 3  ÇİFT  KMPZT
15 47 15 6  TEK  KMPZT
16 49 74 6  ÇİFT  KMPZT
17 54 16 6  ÇİFT  KMPZT
18 56 76 4  ÇİFT  KMPZT
19 58 14 3  ÇİFT  KMPZT
20 61 79 2  TEK  ASAL
21 62 45 2  TEK  KMPZT
22 64 65 3  TEK  KMPZT
23 67 43 6  TEK  ASAL
24 69 80 3  ÇİFT  KMPZT
25 70 29 3  TEK  ASAL
26 71 31 4  TEK  ASAL
27 76 8 7  ÇİFT  KMPZT
28 78 13 4  TEK  ASAL
29 79 67 1  TEK  ASAL

Çıkan sayılar:

4 5 7 9 10 13 15 24 32 33 34 42 44 48 49 52 60 62 71 73 76 79
Sayılarıdır. Bu hafta derecesi değişecek sayılardan 7 adet çıkmıştır.


Grup düzeni:

44433
1.GRUP-3 1.GRUP-2 1.GRUP-6 1.GRUP-9 2.GRUP-6 2.GRUP-10 2.GRUP-5 3.GRUP-4 4.GRUP-6 4.GRUP-3 4.GRUP-2 5.GRUP-2 5.GRUP-3 5.GRUP-4 5.GRUP-5 6.GRUP-9 7.GRUP-4 7.GRUP-1 8.GRUP-1 8.GRUP-4 8.GRUP-7 8.GRUP-9
Bu grup düzeni kolay ve zor grup düzeni sıralamasına göre 5. sırada olan düzenden çıkmıştır.
Tablolardan ise TABLO-2 5. sıradan ve TABLO-4 4.sıradan çıkmıştır.

On numara için seçeceğiniz grup düzeninin değerlerinin tamamının uyum sağlaması gibi bir şart bulunmamaktadır.
4-4-4 değerlerini kullanmaya karar verdiğinizde bu düzenin şartları yerine gelmiş olacaktır.
soldan 4-5. değerlerin ne olduğunun önemi yoktur.

4-4-4 değerlerinin hangi gruplardan çıkacağını ilk aşamada doğru tahmin edebilmek önemlidir.

Bu konuları bloglarda ve bültenlerde anlatmıştık. Burada yeniden tekrar etmeyeceğiz.

Öte yandan doğru grup düzenin tam olarak seçmenin yararı ise değerleri doğru gruplara dağıtmanız durumunda doğru sayıları yakalama ihtimaliniz daha fazla olacaktır.
Bu açıdan bültende verdiğimiz düzenleri bütün olarak kullanmak önemlidir.

Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7
0-0-5-6-7-3-1-0-0-0
776. haftada on numara 2-3-4 derecelerini içeren sayılardan 18 adet çıkmıştır.
Böyle bir varsayım kurarak 55 sayının içinden 18 sayı burabilirsiniz.
2-3-4 derecelerini içeren sayıların toplam adeti 55'dır.

Bu derecelere ait sayıların çıkıp çıkmayacağına sayıların tablodaki konumlarına göre karar verebilirsiniz.

Sıra düzeni:

43333
Çıkan sayılar bu sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 3. sırada bulunmaktadır.

Bu bülten ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısımlarında paylaşabilirsiniz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
1- Toplam yazı sayısını görmek için tıklayınız.
2- Etiketleri görmek için tıklayınız.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Son Yorumları

Copyright ©201∞ Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL MEHMET tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.