MENÜ

Translate

Abone Olun (Onay gerekir)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

29 Ağustos 2017 Salı

04/09/2017 787. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

787. hafta on numara bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 786. hafta tahmin ve sonuç değerlendirme kısımlarını inceleyebilirsiniz.
786. hafta on numarada sayılar grup düzeni açısından beklenen şekillerden çıkmasına rağmen sayılar tahmin edilmesi zor yerlerden çıkmıştır.

Akan giden zaman içinde insan bir şeyler yapar. Bir başka şeyin etkisi ile doğru veya yanlış olacaktır. Ne olacağını kestirmek kadar zor bir şey olmasa gerektir. Sırf bu nedenle risk almayı istemez insan. Oysa riskin olmadığı düşük olduğu yerde kazançta olmayacaktır.

Zaman kavramı insana doğru veya yanlışlarının sonuçlarını gösterir. Bedel ödetmesi gerekiyorsa ödettirir, ödül vermesi gerekiyorsa ödül verir.

Bunu aşmanın yolu ne olacaktır sürekli kazanmanın bedel ödememenin yolu ne olacaktır?
Bu mümkün müdür?

İnsan öncelikle özgürlüklerine tamı tamına sahip olmalıdır. Üzerinde tahakküm kurulmasına kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu ise işin başlangıç noktası olacaktır. Kazanç elde etmeye başlamadan önceki nokta olacaktır.
Bazı zamanlarda bu insana karşılıksız verilirken bazı zamanlarda bunun içinde bedel ödetir zaman...
Bazı hatalar için hemen bedel ödemeyiz, onlar zamanın akışında geçer gider fakat hanelere hatalar olarak yazılıp mutlaka faturası kesilecektir. Siz dersiniz toptan, biz deriz toptan fiyatına perakende fatura...

Hatalar karşısında insanın onu düzeltmesi için bir fırsatı olmalı, hataları (yoktan) var eden (Kûn feyekûn) onun düzeltilmesi içinde bir fırsat vermiş olması gerekir. Yoksa bu bir zulüm olmayacak mıdır? Af etme mekanizması olmayan bir düzen zulüm üzerine kurulu olmayacak mıdır?
Oysa ki kutsal kitaplarda bu kavramların açıklamaları da vardır.
Belirli nedenlerden dolayı konulan kuralların çiğnenmesi durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de anlatılmıştır.
Bu olmasa ne olacaktır?
Bir insan bir hatasından dolayı ömrünün sonuna kadar bir suçun cezasına mahkum edilebilir mi? Bu gerçekten zulüm olmaz mı?

Buraya kadar konulan kuralların çiğnenmesinden, hatalardan ve dönüşlerden bahsettik.
Kurallara tamı tamına uyan insan ne olacaktır?
Yoksa o da bir vatandaş gibi her zaman vergisini tamı tamına ve zamanında ödeyen mükellef gibi aptal yerine mi konulacaktır?
Adaletin yazıldığı yerlerde bunun da bir karşılığı olacaktır.
Bu karşılığın ne olduğunu araştırma işini izleyenlerimize bırakalım.

Tekrardan yazımızın başına dönelim. Risk olması nedeni ile insan bazı şeylerin garanti altında olmasını ister. Örneğin; Özel mülkiyet.
Özel mülkiyetin otorite tarafından kabul edilmediği bir yerde kimse özel mülkiyet edinmek istemeyecektir. İnsanların en temel ihtiyacı olan barınma olması ve çeşitli nedenler ile özel mülkiyet otorite tarafından garanti altına alınacaktır.

Bu ve buna benzer otoritelerin sağladığı garantiler için insanlar risk alma yoluna gidecektir. Buna rağmen kazançları yüksek olmasının nedeni otoritenin sağladığı kamu kaynakları olacaktır.

İşte bu noktada ekonomi yönetiminin müdahaleci yönünü görebilirsiniz.

Bu düzen ise otoritelerin devreye girmesi ile büyük savaş ekonomilerinin doğmasının başlangıcı olacaktır.

Dünyadaki savaşların nedenlerine bakmak isterseniz ilk olarak buradan başlamanız gerekecektir. Savaşların nedeni otoritelerin müdahale oranları ile aynı olacaktır.

Bu olayları matematik modelleri içinde anlatmakta mümkün olacaktır.

Yazımızda buraya kadar;
İnsanın hata yapmasına,
Risk kavramına,
Riskin garanti altına alınmasına,
Otoritenin müdahalesi,
Savaşların nedenleri,
konularına değindik.

Şu an dünyanın içinde bulunduğu paradoksun çözümü nedir? diye sormamız gerekir bu yazının ardından.
İnsan risk almaktan, kaybetmekten çekinmemelidir.
Yüksek refahı kolay kazançlar üzerinden elde etme alışkanlığından vazgeçmesi gerekir.
İnsan ve can üzerinden yapılan pazarlıklar, dönen ticaret ile dünya bugünkü ekonomik refahına ulaşmıştır.
Bir yanda savaş üzerine kurulu bir ekonomi varken barış üzerine bir ekonomi kurmak neden kimsenin aklına gelmez?
Savaş ile elde edilen sömürülerden sağlanan kaynaklar nerelere finanse edilmektedir.

Bir insanın hata yapmak istememesinden ve hatayı nasıl telafi etmesi gerektiğinden yola çıkarak koca bir dünya ekonomisinin nasıl bir paradoks içinde bunaldığını özetlemeye çalıştık.

Hata yapmanın bir başka etkisi de vardır. Bir ekonomide hatalı işler yapılmasının hatalı kararlar alınmasının domino etkisi olacaktır. Bu sayede fiyatlardaki dalga boyları yükselecektir. Ekonomik istikrarsızlık oluşacak ve kimse herhangi bir alış-satış kararı almak istemeyecektir. Para ekonomisinin temeli paranın dönüşümüne dayalı olması nedeni ile istikrarsızlığı tetikleyen konularda otoritenin tedbir alması mutlaka gerekecektir.
Bu anlattığımız yukarıda anlattığımız otoritenin müdahalesi ile tamamen farklı şeylerdir.
Bu müdahale bir savaş ekonomisi doğurmayacaktır.
Yukarıda anlattığımız iki olay arasında yine bir rant vardır. Aradaki farkı görebilenler bu rantı kaldıracaktır.

Bu farkındalık nasıl olacaktır. Bir yazımızda yazdığımız gibi dünya düzeni geometri üzerine kurulmuştur, matematik geometrinin hikayesini anlatır. Felsefe ise matematiğin hikayesini anlatır. İnsan anlamak ve idrak için bu 3 bilim dalından nasibini almış olması gerekir.


Felsefe derken nasıl bir felsefe olmadır? Sorusunu ise büyük şair yanıtlamıştır.

On numara için kısa bir yazının ardından bültenimizin kalan kısmını ekleyebiliriz.

787. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


04/09/2017 787. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ
787 hafta on numara tahmin değerlendirmesi


Tahmin değerlendirmesi:

Derece farkları yöntemi veya kendi geliştirdiğiniz yöntemleri ile grup ve sütunlardan çıkabilecek sayı adetlerini tespit edebilirsiniz.

Çıkacak sayılar tablosunda bulunan 80-50 sayılarının çıkma ihtimalleri daha fazladır.

Bu hafta on numara için ayrıntılı yorumu daha sonra yazabiliriz.

Önceki haftalarda yaptığımız değerlendirmeleri bu haftanın tablosuna uyuyor ise kullanabilirsiniz.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

2 4 10 11 13 18 19 22 23 25 26 28 30 34 37 40 52 54 62 65 75 78
Bu sayılar arasında derecesi en yüksek sayılardan çıkmayacağını söyleyebiliriz.
Derecesi 1-2-3-4 olan sayılardan çıkabilir durum ve konumlarına göre kararlarınızı verebilirsiniz.Çıkacak sayılar tablosu:

Bu hafta bu tablomuzu dosya halinde blogumuza ekleyeceğiz.
Bu haftadan itibaren bu tablomuzu revize etmemiz nedeni ile önceki haftalardaki bültenlerimizdeki çıkacak sayılar tablosunda yer alan tablolarda bulunan çıkan sayıların konumları ile bundan sonra tablolarda çıkacak konumlar farklı olacaktır.
Bu durumu göz önünde bulundurmanız da yarar olacaktır.

787. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.


64432 7 10 12 18 19 27 36 43 45 47 50 51 54 55 57 59 65 69 70 71 74 76
44332 2 3 8 9 10 13 14 19 21 25 30 32 41 47 50 53 54 64 66 73 78 79
55432 3 6 10 12 15 16 33 34 35 36 37 42 45 46 50 51 52 53 58 62 74 80
53333 1 4 5 7 8 10 14 16 22 25 29 42 48 49 50 51 57 62 64 69 77 80
ÇIKAR 53333 13 15 18 21 24 26 34 35 39 43 47 52 55 58 64 68 74 75 76 77 78 80


Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.


şanslı sayılar sabit grup düzenleri

GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 44333
2 54332
3 54333
4 44433
5 54432
6 53333
7 53332
8 65332
9 44422

TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 54432
8 44432
9 53333
10 54433
11 53332
12 55432
13 55332
14 64332
15 64432
16 55322
17 64322
18 43332
19 33333
20 65322
21 63333
22 44443
23 74332
24 66331

TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 65422
5 73322
6 44422
7 64333
8 64422
9 74322
10 44443
11 55222
12 74332
13 53322
14 66432
15 66421
16 64442
17 65532
18 65333
19 66332
20 74222
21 74422
22 55442
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443
35 84322

TABLO-4:

1 43333
2 44332
3 44432
4 53332
5 54322
6 64432
7 64332
8 55332
9 65332
10 55322
11 54422
12 64322
13 44442
14 33333
15 55333
16 55422
17 63333
18 63322


9-24-35-18 adet grup düzeni:


Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması


Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


04/09/2017 787. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

787. haftada on numara büyük ikramiyesi 4 kişiye çıkmıştır.

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ - İSTANBUL / ŞİŞLİ - ZONGULDAK / MERKEZ - AKSARAY / MERKEZ il ve ilçelerine çıkmıştır.

Büyük ikramiyenin çok kişi arasında paylaşılması önemli bir gelişmedir.
Bu konuda daha önce bir yazı yazmıştık.
Büyük ikramiyenin çıktığı 4 yerde de yine profesyonel oyuncuların olduğunu belirtebiliriz.

Bültenimizin değerlendirme kısmında çıkan sayıların durumlarını inceleyeceğiz.

Yeni yöntem:

Geçtiğimiz hafta bülteninde önemli konulara değinmiştik. Haftada çıkan sayıların durumları ve konumları birşeyler anlatmaktadır. Bu anlattıklarından çıkardığımız sonuçları da bültenlerimizde yazıyoruz.
Bazı zamanlarda mutlaka çıkmasını beklediğimiz sayılar çıkmazken o hafta için çıkmasının imkansız olduğunu düşündüğümüz sayılar ve sayılardan çıkabilmektedir. Çalışmalarda iki mantık geliştirerek seçim yapmakta bir yöntemdir.
  1. Önce çıkacağını düşündüğünüz sayıları belirleyin.
  2. Daha sonra kesinlikle çıkmayacağını düşündüğünüz sayıları belirleyiniz. bu sayılar derecesi en yüksek sayılar olacaktır büyük ihtimal ile...
  3. Kolon düzenleyeceğiniz sayıların bir kısmını çıkacağını düşündüğünüz sayılardan diğer kısmını ise çıkmayacağını düşündüğünüz sayılardan seçebilirsiniz.
Bir başka yöntem ise yukarıdaki gibi sayılarınızı belirleyin ve bu sayıları iptal ederek bu sayıların dışında kalan sayılardan çıkması muhtemel sayıları seçmek olacaktır. Yani ilk olarak kesinlikle çıkacağını düşündüğüzün sayıları belirleyip onları eleyecek kalan sayılar arasından çıkacağını düşündüğünüz sayıları seçeceksiniz.
Bu riskli bir yöntem olmasının yanı sıra çıkacak sayıları bilme ihtimalini arttıracak bir yöntemdir.
Bu yöntemi aynı şanslı sayılar tablosunda bulunan sayılar için kullandığınız şekilde kullanabilirsiniz.

On numara sonuç değerlendirmesi için kısa bir yazı yazdıktan sonra bültenimizin kalan bilgilerini eklemeye devam edelim.

787. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


04/09/2017 787. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
787 hafta on numara sonuçları değerlendirmesi

Sonuç değerlendirmesi:

787. haftada çıkmasını beklediğimiz sayılardan çıkan sayıların olması yanı sıra çıkmayan sayılarda olmuştur.
52 sayısını derecesi en yüksek olan 8 olması nedeni ile çıkmasını beklemiyorduk.

80 sayısı çıkması en öncelikli sayılardan olmasına rağmen çıkmamıştır. Bültenimizde verdiğimiz 50 ve 80 sayılarından 50 sayısı çıkmıştır.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkan sayılar çıkacak sayılar tablosundan 22-0 kombinasyonu ile çıkmıştır.
Çıkan sayılar 2-3'lü gruplar ile tam istenilen şekillerde çıkmıştır.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 6 50 4  ÇİFT  KMPZT
2 71 80 2  ÇİFT  KMPZT
3 12 46 3  ÇİFT  KMPZT
4 37 48 4  ÇİFT  KMPZT
5 46 37 3  TEK  ASAL
6 1 35 5  TEK  KMPZT
7 28 73 2  TEK  ASAL
8 14 68 2  ÇİFT  KMPZT
9 2 26 4  ÇİFT  KMPZT
10 60 25 3  TEK  KMPZT
11 4 62 5  ÇİFT  KMPZT
12 20 19 4  TEK  ASAL
13 42 38 2  ÇİFT  KMPZT
14 11 12 2  ÇİFT  KMPZT
15 18 77 3  TEK  KMPZT
16 55 16 2  ÇİFT  KMPZT
17 36 60 3  ÇİFT  KMPZT
18 56 53 2  TEK  ASAL
19 75 11 2  TEK  ASAL
20 80 55 5  TEK  KMPZT
21 13 23 4  TEK  ASAL
22 30 56 3  ÇİFT  KMPZT
23 51 54 3  ÇİFT  KMPZT
24 65 31 4  TEK  ASAL
25 7 69 2  TEK  KMPZT
26 29 18 4  ÇİFT  KMPZT
27 63 79 3  TEK  ASAL
28 8 72 3  ÇİFT  KMPZT
29 19 2 3  ÇİFT  ASAL
30 68 47 2  TEK  ASAL
31 5 71 1  TEK  ASAL
32 15 4 4  ÇİFT  KMPZT
33 23 36 2  ÇİFT  KMPZT
34 32 21 2  TEK  KMPZT
35 48 66 1  ÇİFT  KMPZT
36 34 39 3  TEK  KMPZT
37 67 43 3  TEK  ASAL
38 9 34 5  ÇİFT  KMPZT
39 22 17 3  TEK  ASAL
40 77 20 2  ÇİFT  KMPZT
41 35 32 4  ÇİFT  KMPZT
42 41 28 4  ÇİFT  KMPZT
43 21 42 4  ÇİFT  KMPZT
44 25 44 3  ÇİFT  KMPZT
45 26 24 4  ÇİFT  KMPZT
46 40 27 2  TEK  KMPZT
47 43 78 5  ÇİFT  KMPZT
48 52 75 5  TEK  KMPZT
49 64 45 3  TEK  KMPZT
50 66 41 1  TEK  ASAL
51 70 70 1  ÇİFT  KMPZT
52 16 33 5  TEK  KMPZT
53 31 59 1  TEK  ASAL
54 39 61 4  TEK  ASAL
55 49 22 2  ÇİFT  KMPZT
56 10 5 5  TEK  ASAL
57 17 7 6  TEK  ASAL
58 50 15 4  TEK  KMPZT
59 53 58 1  ÇİFT  KMPZT
60 58 65 5  TEK  KMPZT
61 59 40 5  ÇİFT  KMPZT
62 61 49 3  TEK  KMPZT
63 74 9 5  TEK  KMPZT
64 3 3 1  TEK  ASAL
65 33 64 6  ÇİFT  KMPZT
66 79 67 0  TEK  ASAL
67 45 10 6  ÇİFT  KMPZT
68 47 51 7  TEK  KMPZT
69 54 14 5  ÇİFT  KMPZT
70 57 76 3  ÇİFT  KMPZT
71 69 52 8  ÇİFT  KMPZT
72 73 29 1  TEK  ASAL
73 78 13 5  TEK  ASAL


TABLO-2:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 24 1 2  TEK  BİRİM
2 27 57 0  TEK  KMPZT
3 38 30 5  ÇİFT  KMPZT
4 44 74 7  ÇİFT  KMPZT
5 62 63 0  TEK  KMPZT
6 72 8 6  ÇİFT  KMPZT
7 76 6 1  ÇİFT  KMPZT


Çıkan sayılar:

5 10 13 18 19 23 26 29 30 32 36 42 43 48 49 50 52 53 54 61 69 72
Bir önceki haftada çıkıp burada da çıkan sayıları incelemenizde yarar vardır. Bazı sayılar sürekli çıkma eğilimi gösterebilmektedir. Bu eğilimi sayıların durum ve konumlarına göre tespit edebilirsiniz.

Bir sayının derecesi düşük ve çok yüksek ise o sayının yeniden çıkma ihtimali vardır.


Grup düzeni:

44433
1.GRUP-2 2.GRUP-5 2.GRUP-10 2.GRUP-4 2.GRUP-2 3.GRUP-2 3.GRUP-1 3.GRUP-9 4.GRUP-7 4.GRUP-6 4.GRUP-4 5.GRUP-2 5.GRUP-9 5.GRUP-4 5.GRUP-6 6.GRUP-1 6.GRUP-9 6.GRUP-8 6.GRUP-6 7.GRUP-6 7.GRUP-2 8.GRUP-2
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
Bu grup düzenini TABLO-1 4. sıra TABLO-2 5.sırada görebilirsiniz.
44433 grup düzeninin kolay ve zor grup düzenleri tablosundan yerini bularak kolay veya zor bir grup düzeni olup olmadığını görebilirsiniz.
Kolay ve zor grup düzenleri tablosunda 20. sırada yer almaktadır.
Grup düzenleri açısından ileri sıralarda çıkması zor bir düzenle çıktığını gösterir.

On numara için grup düzenlerinin keskin bir ağırlığı bulunmamaktadır. 44433 grup düzeninin değerleri yüksek olsa da ona yakın değerleri içeren grup düzenlerini doğru gruplara atama yaptığınızda dahi sonuç almanız mümkündür.
1-1 aynı grup düzenini seçmeniz doğru olasılık çemberini işaretlediğiniz anlamına gelecektir.
Bu şekilde yapacağınız bir seçimler oluşturacağınız sayılar mutlaka kazandıracaktır.


Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-1-3-4-9-3-1-0-1-0
787. haftada on numara 3-4 derecelerini içeren sayılardan 13 adet çıkmıştır.


Sıra düzeni:


64332

Çıkan sayılar bu sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 10. sırada bulunmaktadır.
Adres düzeni:

13-16-21-22-23-25-27-28-42-44-45-52-64-65-66-67-74-86-93-95-96-102
Çıkan sayılar konumları açısından bu adresler ile çıkmıştır.

Bu bülten ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısımlarında paylaşabilirsiniz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
1- Toplam yazı sayısını görmek için tıklayınız.
2- Etiketleri görmek için tıklayınız.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yazmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Copyright ©201∞ Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.