MENÜ

Translate

Abone Olun (Onay gerekir)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

26 Aralık 2017 Salı

01/01/2018 804. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

On Numara için 2018 yılının ilk bültenini yazıyoruz. Yeni yılın On Numara severlere bol kazançlar getirmesini dileriz. Bir yandan insan kendini eskitirken zaman da kendini yenilemektedir.
804. hafta On Numara bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 803. hafta tahmin ve sonuç değerlendirme kısımlarını inceleyebilirsiniz.

Hayata nereden bakıyorsun? Neresindesin?


Bir izleyenimizin "Bak Allah'ın işine!" konulu bir yazı istemesi üzerine bu konu hakkında bir yazı yazacağız.

İnsan Dünya'da başı boş bırakılacağını mı düşündü?
Bu kesinlikle olmayacaktır.
Olacak olan nedir?
İnsanı takip eden nedir?

İyi veya kötü, beğenelim ya da beğenmeyelim, kendi akışı içinde yol alan bir Dünya'da seyahat ediyoruz.
Bunun bir maliyeti olduğu gibi bir bedeli de olacaktır.

Bazı şeyler olur biter ve bizler bundan toplu olarak etkileniriz. Olanlar kimilerine avantaj, kimilerine ise zarar getirir. Bunun ölçüsü nedir?
Tek kelime ile çalışmak diyebiliriz. Çalışan emek veren insan her durumda avantajlı olacaktır diyebiliriz.
Bizden istenen de maliyetleri karşılamamız için çalışmak değil mi?

Hayat bize kendisine nereden bakıyorsak oradan bakacak ve güzelliklerini oradan sunacaktır.
Birşeylerin daha güzel olması için çalışırız. Hep güzellikler peşinden koşarız.

İnsan yaşamı boyunca ve ötesinde başı boş bırakılmadığı, bırakılmayacağı için durmadan başına, kendi elinde olan veya olmayan meseleler yüzünden, birşeyler gelir durur.

Güzellikler peşinde koşan insan için zorluk vardır, zorlukla beraber bir de kolaylık vardır.
Kolaylık kendini karşıladığında insan;
Hikmetinden sual olunmaz Rabbim fakat bu iş nasıl oldu diye sorasım var, diyecektir.

Blog, bülten yazılarımızda sürekli hedef konusunda yazılar yazıyoruz. Bu konuları daha net anlatabilmek için örnekler veriyoruz.
Yazdığım yazıları bir yandan düşünürken bir anda aklıma şu geldi.
Yazıların anlatılmak istenen bir ana teması var. Anlatılmak istenenin ötesinde de mutlaka değinilmesi gereken konular var. Bu yüzden her yazı bir bakıma eksik kalmaktadır.
Yazı ana temasını tam olarak anlatıyorsa fonksiyonunu yerine getirmiştir diyebiliriz.

Anlatamadıkları neler vardır?

Anabolgumuzda Neden Üniversite Okunur? başlıklı bir yazı yazmıştık.

Hiçbirşey yokken (200 bin yıl önce) insan yeryüzünde yaşamını devam ettirebilmesi için kendisine bir hedef belirlemesi gerekirdi. Bunu yaptı ve Dünya'daki varlığını bu zamana kadar devam ettirebildi.
Bunun yanında çalışarak hayatını kolaylaştırabilecek bir çok yeniliğe imza attı.

Kendisine bir düzen kurdu ve kurduğu düzenin kölesi oldu. Bu nasıl oldu?
İnsan hedeflerini gerçekleştirmesi ardından bunlarda bir üstlük gördü ve gerçekleştirdiği şeylerin kölesi haline geldi.

Bundan korunmanın yolu nedir?

Bir andan sonra düzen her seferinde insandan hedeflerinin olmasını istedi. Bu hedefler kendi çıkarına hizmet edecek hedefler olmalıydı. (Bunun adı küresel sistem)
“Küresel sistem, kapitalizmin bir ekonomik ve sosyal sistem olarak dünyaya yayılması ile ortaya çıkmıştır.” Mahfi Eğilmez
küresel sistem
İnsanın gerçekleştirmek istediği hedefler bir düzenin çıkarlarına ters düşüyorsa hedefler, anarşist hedefler olarak nitelendirilecekti.
Çünkü kurgulanan buydu.
Bir iş sistemin işleyişi dışında ilerliyorsa anlamsız, anarşist olarak nitelendirilecekti.

Hedef konusunda bazı ayrımların farkına varabilmek için bu konuların farkında olmak gerekecektir.

Sorulacak bir soruya gelen cevap hedefin anlamlı olup olmadığını veya kime göre anlamlı olup olmadığını gösterecektir.

Belirdiğim hedef neye hizmet ediyor? Bu soru hedefe atıfta bulunan bir yazının bütün açığını kapatacaktır.

804.hafta on numara bültenimiz için kısa bir yazının ardından bültenimizin bilgilerini verebiliriz.

804. hafta on numara tahmin tablomuzda sayıların durum ve konumlarını inceleyerek tahminlerde bulunacağız.


01/01/2018 804. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ
804 hafta on numara tahmin değerlendirme tablosu

Tahmin değerlendirmesi:

Sayıların durum ve konumlarını tahmin değerlendirme tablosundan inceleyebilirsiniz.

Tahmin tablosundan çıkarımlarınızı bir yere not etmeniz sayılarınızı belirlemenizde yararlı olacaktır.

Öncelikle tabloyu derece durumlarına göre değerlendirmek gerekecektir.
En yüksek ve en düşük derece değerlerini içeren gruplar ve sıralar hakkında incelemelerde bulunun.

Bu hafta farklı bir bülten değerlendirmesi yapacağız.

En yüksek derece değeri 6'dır. 7 adet bulunmaktadır. Bunun üzerine tahminlerimizi yazacağız.
Bir önceki hafta çıkmış olup bu hafta derece değeri 6 olan sayılardan çıkma ihtimali vardır. Bu durumu 1-2 haftadır gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde devam edeceği konusunda garanti yoktur sadece bir varsayımdır.

Derece değerleri belirli adettedir. Bu adetler ile derecelerden çıkabilecek sayı adetleri üzerine tahminlerimizi vereceğiz.
Önceki hafta bültenlerimizde derecelerden çıkan sayı adetleri konusunda incelemeleriniz olmuştur.

1-2 derece değeri için;
10'ar adet bulunmaktadır.
İkisi için birer birer çıkabilecek sayı adetleri için tahmin vereceğiz.
Çıkabilecek sayı adetlerini aşağıda kombinasyon şeklinde vereceğiz.
Aşağıdaki şekillerde çıkabileceği gibi farklı kombinasyonlardan da çıkabilir.
   1    2
10*2 10*3
10*4 10*2
10*3 10*1
10*6 10*3
10*4 10*4

2-3
4-2
3-1
6-3
4-4
Kombinasyonları veya daha farklı kombinasyonlardan çıkabilir.
Tablonun durumuna göre iki derece değerinden mutlaka çıkacak sayıları tespit ederek iki gruptan çıkabilecek kombinasyonu belirleyebilirsiniz.

0-0 kombinasyonu yani iki derece değerinden hiç sayı çıkmaması durumu gerçekleşmeyecektir.
10-10 kombinasyonu iki derece değeri içinde gerçekleşmeyecektir diyebiliriz.
Bunun anlamı 20 sayı derecesi 1-2 olan sayılardan çıkacaktır demektir.
Dengeli bir seçim veya yukarıdaki kombinasyonlara uyumlu seçimler iki derece değeri için daha mantıklı olacaktır.

1-2 derece değerlerinin çıkıp çıkmayacaklarına derece farkları ortalaması yöntemine göre karar verebilirsiniz.
Bir sayı asal ve 1-2 derece değerlerinden birini almış ve sıra olarak gerilerde yer alıyorsa o sayının çıkma ihtimali düşüktür. Derecesi değişecek olması durumunu ve bir önceki hafta çıkıp çıkmama durumunu gözönünde bulundurunuz.

5 derece değeri için;
Bu derece değerinden 1-2 sayı çıkmasını bekliyoruz. Derecesi değişecek-değişmeyecek, asal durumu, genel tablodaki konumu gibi konuları dikkate alarak bir sayının çıkıp çıkmayacağına karar verebilirsiniz.

804. haftanın derece toplamları durumu ender karşılaşılan bir durum olması nedeni ile doğru tahminler yürütmek zor olmaktadır.
Önceki hafta bültenlerdeki anlatımları kullanarak tahmin tablosundan seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Derecelerde bulunan sayıların toplamları aşağıdaki gibidir.

0   1     2     3 4 5 6
0* 10* 10* 25* 23* 5* 7*

804. haftada derece toplamlarına bağımlı kalmadan tablonun geneline bakılarak çok verimli seçimlerin yapılabileceği bir tahmin tablosu vardır.
En yüksek derece değeri tablonun her yerine dağılmıştır. Bu derece değerinde bulunan sayıların çıkıp çıkmama durumlarını değerlendirebilirsiniz.


Gruplardan çıkacak yaklaşık sayı adetleri:
Bu konu hakkında daha önce bültenlerimizde bir yazı yazmadık. Bu başlık altında 4 tabloyu dikkate alarak gruplardan çıkabilecek sayı adetleri üzerinde duracağız.

Burada bulunan düzendeki sayılar soldan başlarak 9 tane grubu temsil etmektedir.
Gruplardan çıkacak sayı adetlerini vermektedir.
Bu sayı adetlerinin aynısı olmayacak şekilde adetler belirleyerek yerlerini yakın olacak şekilde değiştirerek gruplardan çıkabilecek sayı adetlerini tespit edebilirsiniz.

6 derece değerinin 7 adet olması durumuna göre gruplardan çıkacak sayı adetleridir.


Tablo-1:


242323420
341324410
413425120
141433240
332024440
034212550

Tablo-2:

005536201
065214130
151442041


Tablo-3:

331055320
441332410


Yukarıdaki tablolarda bulunan değerler soldan sırası ile gruplardan çıkabilecek sayı adetlerini vermektedir.
Burada bulunan düzenler 1-1 aynı çıkmayacaktır varsayımı altında geçerlidir.

Bunlardan bir kaçını değiştirerek aynı şekilde kullanabilirsiniz.
Bir kaçını kendi öngörülerinize göre değiştirerek kullanabilirsiniz.


Adresler üzerinden düzenler kurarak bültenlere ekleyeceğiz.


80 sayısı:

80 sayısı çıkacak sayılar tablosunda tablo-2'de yer almaktadır. Derecesi bu hafta çıkmaz ise değişecektir.
9 haftadır çıkmıyor. Derecesi değişecek olması nedeni ile çıkabilir, çıkmaz ise derece değeri 2 olacaktır.
2 olması durumunda çıkacak olursa bu hafta çıkmazsa sonraki haftaki durumuna göre değerlendirme yaparız.
80 sayısı bir önceki dönemde 12 hafta çıkmayıp 3 hafta üst üste çıkma eğilimi göstermiştir.
Yine bu şekilde bir çıkma eğilimi gösterebilir.
Aynı şekilde hareket ederse çıkmasına 3 hafta daha vardır. 10. haftada çıkmaya karar verebilir.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

803 5 6 8 17 19 25 28 31 32 33 44 47 48 49 53 61 63 64 65 66 67 73
Bu tabloda bulunan sayıların tahmin değerlendirmesi tablosundan yerlerini bularak durum ve konumlarına göre çıkıp çıkmayacaklarına karar verebilirsiniz.
Kesinlikle çıkacağını düşündüğünüz sayıların dışında olan sayıları elemeniz çıkmayacak sayıları tespit etmenizi sağlayacaktır.
Bu sayede tahminlerinizin doğru çıkması durumunda çıkmayacak sayı ikramiyesi almanız mümkün olacaktır.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkacak sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.

804. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.


44433 5 10 13 18 19 23 26 29 30 32 36 42 43 48 49 50 52 53 54 61 69 72
44442 3 5 6 8 12 14 15 18 26 27 35 37 38 39 41 50 55 57 58 67 73 76
64332 7 9 10 13 14 15 17 18 24 26 27 31 36 37 38 47 48 56 63 67 68 75
64422 6 8 11 15 21 22 23 29 33 34 40 42 43 45 48 49 59 67 70 72 76 78
54433 8 11 12 17 22 23 25 26 28 42 44 47 48 51 52 55 56 66 67 68 72 79


Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.


şanslı sayılar sabit grup düzenleri


GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 54332
2 44433
3 54432
4 54433
5 53333
6 54422
7 44442

TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 54432
8 44432
9 54433
10 53333
11 53332
12 54322
13 64332
14 64432
15 55432
16 55332
17 54422
18 55322
19 65332
20 44442
21 43332
22 65322
23 54442
24 65432
25 64422
26 64333
27 75222

TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 64422
5 65422
6 73322
7 44422
8 64333
9 74322
10 44443
11 55222
12 55442
13 74332
14 53322
15 66432
16 66421
17 64442
18 65532
19 65333
20 66332
21 74222
22 74422
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443
35 84322


TABLO-4:

1 44333
2 43333
3 54333
4 44433
5 44332
6 44432
7 53333
8 55432
9 55332
10 65332
11 55322
12 43332
13 33333
14 65322
15 55333
16 55422
17 63333
18 63322


7-27-35-18 adet grup düzeni:Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


01/01/2018 804. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

804. hafta On Numara büyük ikramiyesi 2 kişi arasında paylaşılmıştır.

ESKİŞEHİR / ÇİFTELER - İSTANBUL / FATİH il ve ilçelerine çıkmıştır.

İstanbul/Fatih sayısal oyunlarda en çok kazanan ilçeler arasındadır. Bir ilçenin sayısal oyunlarda sürekli kazanması iki şeye bağlıdır.

1- Burada yaşayan insanlar arasında profesyonel oyuncular vardır.
2- Bu ilçeler şanslı kabul edilerek bir çok il ve ilçelerden buraya sayısal oyunları oynamak için gelen katılımcılar vardır diyebiliriz. Yerel halktanda yüksek katılım olduğu söylenebilir.

Bu konularda önceki haftalarda blog ve bültenlerde yazılar yazmıştık. Burada yeniden kısaca değindik.

804. hafta için ayrıntılı bir tahmin değerlendirmesi yapmıştık. Sonuçlar ile burada yaptığımız değerlendirmeleri karşılaştırabilirsiniz.

804. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


01/01/2018 804. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
804 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosuSonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayıların durum ve konumlarını sonuç değerlendirme tablosundan inceleyebilirsiniz.

Bültenimizin tahmin değerlendirmesi kısmında tahminler vermiştik. Bu tahminleri inceleyelim.

1-2 derece değeri için;
10'ar adet bulunmaktadır.
İkisi için birer birer çıkabilecek sayı adetleri için tahmin vereceğiz.
Çıkabilecek sayı adetlerini aşağıda kombinasyon şeklinde vereceğiz.
Aşağıdaki şekillerde çıkabileceği gibi farklı kombinasyonlardan da çıkabilir.

1        2
10*2 10*3
10*4 10*2
10*3 10*1
10*6 10*3
10*4 10*4
2-3
4-2
3-1
6-3
4-4
Kombinasyonları veya daha farklı kombinasyonlardan çıkabilir.
Tablonun durumuna göre iki derece değerinden mutlaka çıkacak sayıları tespit ederek iki gruptan çıkabilecek kombinasyonu belirleyebilirsiniz.
Yukarıdaki alıntı bültenimizin tahmin değerlendirmesi kısmında yer almaktadır.
1-2 derece değerlerini alan 10'ar tane sayı vardı.
Bu sayılardan çıkabilecek sayı kombinasyonlarını verdik ve bunların dışında daha farkla bir kombinasyonunu da çıkabileceğini yazmıştık.

804. haftada derecesi 1-2 olan sayıların çıkma kombinasyonu 1-4 olarak gerçekleşmiştir.

On numara genelde verdiğimiz tahminlerin dışında olabilecek kombinasyonlar ile çıkmaktadır. Bazı zamanlarda ise ağırlıklı olarak verdiğimiz tahminlere uyum sağlamaktadır.
Bu tahminlerin hangilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine şu şekilde karar verebiliriz.

Örneğin yukarıdaki tahmini kullanabiliriz. Tabloda çıkabilecek kombinasyonları verdik.
Bu kombinasyonlara baktığımızda hepsi birbirinden farklı, hiç aynı olan kombinasyon yoktur.
Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz.

Eğer verdiğimiz her hangi bir düzen için bir kombinasyon veya dizinde tekrar sayısı varsa;
1. çıkarım şu olacaktır.
Burada bulunan kombinasyonların herhangi birinin tekrar etme olasılığı vardır.
2. çıkarım şu olacaktır.
Tekrar eden bir kombinasyon veya dizin yoksa yukarıdaki örneğimiz gibi tabloda yer almayan kombinasyonlardan bir tanesi çıkacaktır diyebiliriz.
3. çıkarım şu olacaktır.
Hiç tekrar eden kombinasyon yok ise bulunan kombinasyonlardan bir tanesi tekrar edecektir yani model olarak alınabilir diyebiliriz.

Peki bu 3 çıkarım veya eklenebilecek daha farklı çıkarımlar için hangisinin kullanılması gerektiğine nasıl karar vereceğiz?
İşte burada tahmin tablosunun genel durumu ve seçim yapmak istediğimiz yani yukarıdaki örneklem gibi derecesi 1-2 olan sayıların durum ve konumlarını inceleyerek hangisinin daha tutarlı olabileceği konusunda karar vererek çıkacak kombinasyonu seçebiliriz.

Sayısal oyunlarda kurduğumuz mantık benzersiz bir sistem ve bu sistemin kullanılmasıdır.

Bu kurgu benzer ve yaklaşık olarak bütün oyunlar için oyunların kuralları çerçevesinde birbirine uygulanabilir.
Bu oyunlar bizim yayınını yaptığımız oyunlar olabileceği gibi yayınını yapmadığımız oyunlar içinde geçerlidir. Zamanla dünyada yayınlanan oyunlar içinde aynı şekilde içerik üreteceğiz.


80 sayısı:

Bu sayının çıkıp çıkmama durumu biraz şüpheliydi. Durumunu tahmin değerlendirmesi kısmında yazmıştık.
Sonuç olarak 804. haftada çıkmadı.


Çıkacağını tahmin ettiğimiz sayılar:

12 77 63 35 14 Bunların yanında;
11-35-67 sayılarının da çıkmasını bekliyorduk, çıkmıştır.


803. hafta çıkan sayılar:

44
63
67

Sayılarıdır.

804. hafta bu sayılardan 3 tane çıkmıştır. Bu başlık altında çok sayının çıkması durumunda değerlendirme yapacağız.

Bir haftada çıkan sayıların yeniden çıkma durumuna karar vermek için bu sayıların durum ve konumlarını inceleyip çıkıp çıkmayacağına karar vermek gerekir.
Aynı durum derecesi değişecek sayılar içinde geçerlidir.
Bu sayılardan bazıları çıkma eğilimi gösterirken bazıları göstermemektedir. Bunların hangileri olduğu üzerine yapılacak bir çalışma doğru sonuçlar verecektir.

Son hafta çıkan sayılar veya derecesi değişecek sayılardan tamamı çıkacaktır şeklinde bir olay olmayacaktır diyebiliriz. Bu iki grupta bulunan sayılardan en fazla 10-13 adet aralığında sayı çıkmaktadır.
Bu sayı sadece bir tanesi için geçerli olabileceği gibi ikisinin toplamında çıkacak en fazla sayı adeti 15-16 adeti geçmeyecektir.

Bu sayıları kullanmanın yararı çıkmayacak sayıları tespit etmek ve bu sayıları elemeye yardımcı olmasıdır.
Bir sayının derecesi bir önceki haftada çıkıp çıkmama durumu sayının çıkıp çıkmayacağı konusunda yardımcı olacaktır.

Aynı durum derecesi değişecek sayı içinde geçerlidir. Derecesi değişecek sayılar konusu ayrı bir çalışma konusudur. Bu konu hakkında gerekli incelemeleri yapıp düzenler yazacağız.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkan sayılar çıkacak sayılar tablosundan 21-1 kombinasyonu ile çıkmıştır.
Çıkan sayılar gruplar ile tam istenilen şekillerde çıkmıştır.
Bu tablodan çıkan sayıların ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkmasını beklemekteyiz. Fakat bazı zamanlarda sayılar en son sıralarda bulunan sayılardan veya değişik yerlerden çıkabilmektedir. Sayıların bu tablodan çıkma mantıkları ile ilgili düzenleri ilerleyen zamanlarda bültenlere ekleyeceğiz.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 77 9 3  TEK  KMPZT
2 70 31 3  TEK  ASAL
3 80 55 3  TEK  KMPZT
4 32 73 2  TEK  ASAL
5 13 68 4  ÇİFT  KMPZT
6 14 46 4  ÇİFT  KMPZT
7 1 26 4  ÇİFT  KMPZT
8 57 53 3  TEK  ASAL
9 5 12 5  ÇİFT  KMPZT
10 6 69 3  TEK  KMPZT
11 12 23 3  TEK  ASAL
12 19 77 3  TEK  KMPZT
13 69 52 4  ÇİFT  KMPZT
14 41 38 3  ÇİFT  KMPZT
15 64 63 3  TEK  KMPZT
16 74 11 4  TEK  ASAL
17 4 62 2  ÇİFT  KMPZT
18 47 10 3  ÇİFT  KMPZT
19 25 18 3  ÇİFT  KMPZT
20 10 71 2  TEK  ASAL
21 37 60 4  ÇİFT  KMPZT
22 21 36 3  ÇİFT  KMPZT
23 65 79 3  TEK  ASAL
24 49 66 4  ÇİFT  KMPZT
25 2 35 2  TEK  KMPZT
26 30 21 4  TEK  KMPZT
27 11 34 3  ÇİFT  KMPZT
28 15 19 6  TEK  ASAL
29 44 78 4  ÇİFT  KMPZT
30 56 16 4  ÇİFT  KMPZT
31 27 48 5  ÇİFT  KMPZT
32 60 25 4  TEK  KMPZT
33 62 40 3  ÇİFT  KMPZT
34 8 5 4  TEK  ASAL
35 18 4 3  ÇİFT  KMPZT
36 33 59 2  TEK  ASAL
37 54 49 4  TEK  KMPZT
38 68 47 4  TEK  ASAL
39 22 17 2  TEK  ASAL
40 39 28 4  ÇİFT  KMPZT
41 46 27 1  TEK  KMPZT
42 50 74 2  ÇİFT  KMPZT
43 9 50 1  ÇİFT  KMPZT
44 24 2 1  ÇİFT  ASAL
45 26 56 4  ÇİFT  KMPZT
46 34 61 6  TEK  ASAL
47 36 32 3  ÇİFT  KMPZT
48 66 43 4  TEK  ASAL
49 76 70 1  ÇİFT  KMPZT
50 29 24 3  ÇİFT  KMPZT
51 42 51 6  TEK  KMPZT
52 45 15 4  TEK  KMPZT
53 51 58 4  ÇİFT  KMPZT
54 52 75 3  TEK  KMPZT
55 3 3 1  TEK  ASAL
56 53 54 1  ÇİFT  KMPZT
57 58 76 2  ÇİFT  KMPZT
58 67 8 5  ÇİFT  KMPZT
59 72 29 3  TEK  ASAL
60 78 20 4  ÇİFT  KMPZT
61 79 67 3  TEK  ASAL
62 17 7 3  TEK  ASAL
63 23 44 4  ÇİFT  KMPZT
64 31 57 3  TEK  KMPZT
65 40 37 5  TEK  ASAL
66 43 39 1  TEK  KMPZT
67 55 45 5  TEK  KMPZT
68 61 65 4  TEK  KMPZT
69 63 41 6  TEK  ASAL
70 16 33 3  TEK  KMPZT
71 48 30 1  ÇİFT  KMPZT
72 59 14 1  ÇİFT  KMPZT
73 73 13 6  TEK  ASAL
74 7 72 1  ÇİFT  KMPZT
75 35 64 4  ÇİFT  KMPZT
76 38 22 6  ÇİFT  KMPZT


TABLO-2:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 20 42 2  ÇİFT  KMPZT
2 28 1 2  TEK  BİRİM
3 71 6 6  ÇİFT  KMPZT
4 75 80 3  ÇİFT  KMPZT


Çıkan sayılar:

804 4 11 12 14 18 20 26 35 40 42 43 44 46 51 59 63 67 68 74 75 77 79
804. haftada bir önceki haftanın çıkan sayılarından 3 tane çıkmıştır. Duruma göre bu sayılardan seçimlerinizi yapabilir veya tamamını eleyebilirsiniz.


Grup düzeni:

54432
1.GRUP-4 2.GRUP-10 2.GRUP-1 2.GRUP-8 2.GRUP-4 3.GRUP-10 3.GRUP-1 4.GRUP-1 5.GRUP-7 5.GRUP-2 5.GRUP-9 5.GRUP-3 5.GRUP-1 6.GRUP-5 6.GRUP-4 7.GRUP-9 7.GRUP-10 7.GRUP-3 8.GRUP-6 8.GRUP-7 8.GRUP-3 8.GRUP-9
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
54432 grup düzeni şanslı sayılar tablosunda çıkmıştır.

Bu grup düzenini TABLO-1 3. sıra TABLO-2 7. sırada görebilirsiniz. 54432 grup düzeninin kolay ve zor grup düzenleri tablosundan yerini bularak kolay veya zor bir grup düzeni olup olmadığını görebilirsiniz.
Kolay ve zor grup düzenleri tablosunda 7. sırada yer almaktadır.
Grup düzenleri açısından ileri sıralarda çıkması zor bir düzenle çıktığını gösterir.
On numara için grup düzenlerinin keskin bir ağırlığı bulunmamaktadır. 54432 grup düzeninin değerleri yüksek olsa da ona yakın değerleri içeren grup düzenlerini doğru gruplara atama yaptığınızda dahi sonuç almanız mümkündür.
1-1 aynı grup düzenini seçmeniz doğru olasılık çemberini işaretlediğiniz anlamına gelecektir.
Bu şekilde yapacağınız bir seçimle oluşturacağınız sayılar mutlaka kazandıracaktır.


Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-1-4-8-7-1-1-0-0-0
Adetlerde derece değerlerinden sayılar çıkmıştır.
Derece adetleri açısından 3-4 derecelerinden 15 adet sayı çıkmıştır.
Kuracağınız böyle bir varsayım ve yukarıdaki varsayımları birleştirmeniz durumunda olasılıklar çemberini daha da daraltmış olacaksınız.

804. haftada gerçekleşen durum beklenen ve istenen bir durumdur.
Sayılar derece değerlerinden dengeli bir şekilde çıkmıştır.
Derece değerlerinden çıkan sayıların maksimum seviyede olması ve dengeli olması önemli bir avantaj olacaktır.
804. hafta sonuçları ile bir varsayım oluşturmanız durumunda çıkacak sayıları bulabilirdiniz.


Adres düzeni:

12-13-14-15-25-35-37-38-41-42-46-56-68-75-78-82-95-97-98-102-103-107

Çıkan sayılar konumları açısından bu adresler ile çıkmıştır.

Bu bülten ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısımlarında paylaşabilirsiniz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
1- Toplam yazı sayısını görmek için tıklayınız.
2- Etiketleri görmek için tıklayınız.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yazmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Copyright ©201∞ Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.