MENÜ

Translate

Blog Düştüğünde Mail Gönder (Onay gerekir)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

5 Aralık 2017 Salı

11/12/2017 801. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

801. hafta on numara bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 800. hafta tahmin ve sonuç değerlendirme kısımlarını inceleyebilirsiniz.

Geçmiş geleceğin aynası mıdır?

Okuyanın bir hamlede evet diyeceği bir sözdür. Çünkü insan hayata yüzeysel bakar. Hiçbir zaman derinlemesine değerlendirme kapasitesi veya imkanı olmamıştır. Bu nedir diye birine sorduğunda şudur der geçer. Nereden diye sorduğunda gelenek, öğretilenler vs. cevaplar verir.
Sorunun cevabının hayatını ne kadar derinden etkilediğinin farkında değildir oysa ki...

Bu soru hakkında bilinen ve bilinmeyen cevaplar üzerinde duracağız. Bilinenleri açıklayacak bilinmeyenleri savunacağız.

Dem bu demdir, dem bu dem, gün bu gündür, gün bu gün...

Bu sözü internette bir yerde okumuştum. Şimdi nerede okuduğumu bulamadım. Önemli de değil zaten. O an benim bu sözden çıkardığım sonuç bu yazımın ana teması olacaktır.
Düşünce kurumsallaşmasının temellerinin nasıl atılması gerektiği üzerinde duracağız.

İnsan hayatın içinde ne kadar düşünüyorsa hayatına o kadar hakimdir diyebiliriz. Düşünmeyen insan yaşanılan hayatın içinde sadece bir araç olarak hayatını sürdürecektir.

Yapması gereken işleri kendisi mi belirliyor yoksa bağlı olduğu akım mı belirliyor? Akım kendisini nereye sürüklüyor?

Blogumuzda bunca yazının ardından bir şeyi belirtmeden geçmek istemem. Kullanılmayan bilgi insanın omuzunda yüktür. Bilgi ile olan münasebetimiz kullanılabilirliği ile doğru orantılı olacaktır.

İnsan ile ilgili bir çok konunun psikoloji alanına girmesi nedeni ile mutlaka psikoloji okunması gerektiğine inanılır. Psikoloji alanı öyle bir alandır ki okuyanın aklını kaybetmeden çıkması düşünülemez. Bir bakış açısı aşılamak ister nedense?
Diğer alanlarda da olmasına rağmen psikolojinin bu baskınlığını görebilirsiniz.

Buraya kadar psikolojinin yaptığı işleri inceledikten sonra psikoloji üzerine yazılar yazarak insanın psikoloji bilgisini geliştirmesi de mümkündür. Bir yandan ince ince akıllıca düşünerek okumalarını yapması ve bir yandan da öğrendiklerini yazması, yeni bilgiler üretebilmesini sağlayacaktır. Bilgi üretebilecek ben mi kaldım? Sorusu insanın alanında üretkenliğinin önüne geçecek en önemli prangadır.

Teknolojik gelişmeleri ile ünlü batının yaptığı iş bilgi üreterek teknoloji geliştirmek olmadığını bilmek gerekir. Oradan buradan arakladığı bilgiler ile bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak bir çabası vardır.

Psikoloji ve felsefe alanında mutlaka okunması gereken temel bilgi kaynakları vardır. Bu kaynaklardan temel bilgiler alınıp bireysel çaba ile yola devam edilmesi gerektiği kanısındayız. Bilgi üretmenin biricik yolu bu olacaktır.
Bilim dallarına bakış açımız özetle budur. İlgi alanımız içinde olan bütün dallardan temel bilgileri öğrenerek konu hakkında araştırmalara ve yazı yazmaya devam etmektir.
Bunu neden yaptığımızı açıklamayacağız.

Geçmiş geleceğin aynası mıdır? Sorusunun cevabını yukarıda alıntı yaptığımız sözde bulacağız.

İnsan hayatında bir şeyler bilmek için önce onları sabitlemek ister. Bunları sabitlemek istemesinin nedeni istikrarlı bir hayata sahip olmaktır. Yine daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi insanın icat ettiği şeyin kölesi, esiri haline dönüşmesi gibi bir alışkanlığı vardır.

İnsan bir şeyi neden sabitlemek ister?
Kendi işini, mesleğini sabitlemek ister. İşinden kazanacağı geliri sabitlemek için bir meslek sahibi olması gerektiğine inanır. Toplum bunun için sınavlar icat eder kendisine...

İnsan hayatı boyunca meslek sahibi olabilmek adına bu sınavların peşinden koşar durur. Sonra ola ola bir devlet memuru olacaktır. Devlet memurluğunun çoğu istihdam politikası meslek üzerine kurulu olmadığını bilmek gerekecektir. Yani devlet mesleği olanı istihdam etmez. İstihdam oluşması için istihdam eder. İstihdam ettiği memurun bir mesleğinin olmasının bir önemi yoktur. Çünkü yaptığı sınavlar mesleki yeterliliği ölçebilen sınavlar değildir.

Meslek nedir?
Bu sorunun cevabını burada vermeyeceğiz. İnternetten meslek nedir aramasını yaptığınızda tatmin edici cevapları bulmanız mümkündür. Kendi açımızdan bir meslek tanımı nasıl olmalıdır.

Meleke nedir?
İşi, büyük toplulukların önünde icra edebilen kişinin yaptığı iş, meslektir, bu melekeye sahip olan kişi ise meslek erbabıdır.

Çünkü yapılan işi büyük toplulukların izlemesi demek topluluk içinde o işin nasıl yapıldığını bilen insanlar mutlaka olacaktır. Bu insanların icra edilen olaya tepkisinin ne olacağı kişinin mesleki yeterliliğini belirleyecektir.

Bunun ötesinde işini bilen insan herhalükarda işinin gereğini yapacaktır. O melekeyi her zaman ve şartta icra edebilecektir.

Bir alanda ortaya konulan bilgi aynı meslekten olan insanlar tarafından değerlendirildiğinde masabaşı bir çalışma mı yoksa sahada yapılan bir iş mi olduğunu anlaması zor olmayacaktır.

Televizyonun bir zamana kadar ne kadar önemli bir araç olduğunu tahmin edersiniz.
Fakat zamanla televizyonculuğun da hilelerinin öğrenilmesi durumunda izleyenlerin ses ve görüntüye olan inancı kalmamıştır.

Meslek edinmenin toplumsal bir gereklilik olduğuna inanılır. Bunun aksini iddia edecek değiliz. Karşı çıktığımız konudan yukarıda bahsettik.

İnsanın bir şeyleri sabitleme isteği bazı şeylerde yararına olan bir davranış olacakken değişken olması gereken şeyleri sabitlemesi ise zararına olacaktır. Kâr zarara denk gelirse elde bir şey kalmayacaktır. İşte insanların hayatlarının sonunda ellerinde bir şey olmamasının nedeni budur.

Geçmiş geleceğin aynası mıdır? sorusundan devam edelim.
Sabitlerden ve başa bela olan sabitlerden bahsettik.

İşte yararını gözettiğimiz şeyleri sabitlemenin sonucunda geçmiş geleceğin aynasıdır sözü ortaya çıkar.

Bu söz Tarih tekerrürden ibarettir sözü ile asla kıyaslanamaz. Bunun nedenini açıklayacağız.

Bu konuyu örnekle açıklayalım.

Hayatın her alanında herkesin en az bir kez girdiği sınavlar vardır.
Bu sınavlar belirli bir bilgi ve deneyim istemesi nedeni ile sınav öncesi uzunca bir zaman çalışma gerektirecektir. Bu zaman önceden tanınmalı ve bu zaman iyi değerlendirilmelidir. Kendine tanıdığı bu zamanı en verimli şekilde değerlendirmesi durumunda sınavdan başarılı olacak sınav sonucunda taahhüt edilen mesleğe yerleştirilecektir.
Sınavların olayı budur.

Sınavı kazanarak meslek sahibi olan kişi gelir seviyesini, mesleğini sabitlemesi ile, istikrarlı ve düzenli bir seviyeye getirmiş olacaktır.
Bu davranışın kısa ve uzun vadede etkileri üzerine durmayacağız ki çok uzunca bir yazı konusudur.
Aslına bakarsanız insanın kendisini buna adaması bile yanlış bir davranış olacaktır ama ne yaparsınız ki el mahkum...
İhtiyaçlarımızı karşılamamız gereken şeyler bir değere bağlanmış ve bu değeri elde ederek ihtiyaçlarımızı karşılamaya programlanmış durumdayız.
Bunun dışına çıkabilecek bir cesaretimiz ne yazık ki yoktur.
Yukarıda verdiğimiz örnek ile geçmiş geleceğin aynasıdır sözünü doğrulamış olduk. Fakat bize bir söz lazımdır ki her zaman için doğru olabilsin. Eğer bir söz her durumda geçerli olmayacaksa onun bir anlamı olmayacaktır bu söz gibi...

Sabitlemek istediklerimiz için bir çaba harcarız. Bu sabitlerimiz bizi sınırlandırır.

Hayatımızın özeti budur.
Çünkü bizden bu istenir. Bizden hayatın başından sonuna kadar bedelini ödeterek verdiği eğitim ile istediği budur.

Yazımızın sonuna yaklaşırken geçmiş geleceğin aynası mıdır sorusuna şu cevabı verebiliriz.
Sabitlemek istediklerimiz ile geçmiş geleceğin aynası olacaktır.
Sabitlemek istemediklerimizi kontrol altında tutmamız ile de içinde bulunulan an ve gelecek insanın her an değiştirebileceği bir etken olacaktır.

Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
Neleri sabitleyip neleri sabitlemememiz gerektiğini çok iyi tayin etmemiz gerekir.
Hayattan en fazla faydayı sağlayabilmek adına...

Bu nedenledir ki; ne kaderi ne de kimseyi suçlamaya hakkımız yoktur.

Geçmiş artık zamanın sahibine teslimdir, o bizim değildir, an bizimdir, istikbal muammâ...

801.hafta on numara bültenimiz için kısa bir yazının ardından bültenimizin bilgilerini verebiliriz.

801. hafta on numara tahmin tablomuzda sayıların durum ve konumlarını inceleyerek tahminlerde bulunacağız.


11/12/2017 801. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ
801 hafta on numara tahmin değerlendirme tablosuTahmin değerlendirmesi:

80 sayısının çıkacak sayılar tablosunda ilk sırada bulunup çıkmaması üzerine yaptığımız bir incelemede bir hata yaptığımızı fark ettik. Bu hatayı düzelttikten sonra 80 sayısı çıkacak sayılar tablosunda olması gerektiği yere geçmiştir.
Bu hafta onun için ayrıca bir yorum yapacağız. Geçen hafta çıkmamasının acısını çıkaracağız.

Gruplarda derece toplamları açısından geçtiğimiz hafta gibi aynı olan grup yoktur. Bu durumda en yüksek derece değerini içeren grup ve sıralara bakacak çıkacak sayıları bulmaya çalışacağız.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları için değerlendirme:
Bir önceki hafta çıkan sayılarda 22 tane sayı vardır. Bu sayılardan hangisinin çıkacağına veya kaç tanesinin çıkacağına karar vermek gerekecektir.
Kendiniz bir yöntem belirleyebileceğiniz gibi bir kaç yöntem de biz yazarak blogda bulunduralım.
En çok sayının olduğu derece değerini tespit edip bir önceki haftada bu derece değerinde olan sayılardan çıkacaktır şeklinde karar verebilirsiniz.
Derece değeri 1-2-3-4 olan sayılardan çıkacaktır şeklinde karar verebilirsiniz.

Dar çerçevede değerlendirerek 2 veya 3 derece değerini alan sayılardan çıkacaktır.
1-2-3-4 derece değerlerinden 1-2 sayı çıkacaktır şeklinde karar verebilirsiniz.

Bu kararlarınızı tahmin tablosunun durumuna göre belirlemeniz gerekecektir. Seçtiğiniz sayılar gruplardan ve sıralardan çıkabilecek konumda olup olmadıklarını inceleyin.

Grup ve sıra açısından sayı çıkabilecek grup ve sıraları inceleyeceğiz.

İlk olarak en yüksek derece değerlerini alan grup ve sıraları teker teker inceleyeceğiz.

1.sütundan;
Geçtiğimiz hafta çıkacağını belirttiğimiz 35-50 sayılarından bir tanesi veya ikisi çıkabilir.
3 sayısı yeniden çıkabilir.
12 sayısı çıkmaz. (Bu sayılar çıkmamıştır).

Tahmin tablosunda derecesi 1 olan sayılar arasında ilişki kurarak hangisinin çıkıp hangisinin çıkmayacağına veya hiçbirinin çıkmayacağına karar verip seçimlerinizden eleyebilirsiniz.
Bu sayılardan asal olanlar daha öncelikli diyebiliriz.
2 sayısının çıkma ihtimali vardır.

2.sütundan;
34 sayısının çıkma ihtimali yüksektir. (çıkmamıştır).
71 sayısı çıkabilir. (çıkmıştır)

3.sütundan;
7-33-77 sayıları çıkabilir. (7 sayısı çıkmıştır).

4.sütundan;
Sayıların derece durumlarına göre değerlendirme yapmak gerekir.
Bu sütundan seçeceğiniz sayıları diğer sütunlardan seçeceğiniz sayılar ile uyumlu olabilir.

5.sütundan;
15 sayısının çıkma ihtimali vardır. (çıkmamıştır)

6.sütundan;
74 sayısı çıkabilir. (çıkmamıştır)

7.sütundan;
75 sayısı çıkabilir geçen hafta çıkar demiştik çıkmadı bu hafta çıkabilir.
58 sayısı çıkabilir. (çıkmıştır).
8 sayısı çıkabilir. (çıkmıştır).

8.sütundan;
49 sayısı çıkabilir. (çıkmıştır).

9-10.sütunlara içinde siz karar verebilirsiniz.

Derece durumlarına göre çıkacak sayı adetleri:
Derecesi 6 olan sayılardan;
8 tane sayıdan 4 adet çıkacaktır.
Bu sayıların tablodaki durumlarını incelerek seçimlerinizde kullanabilirsiniz.
Çıkacak sayılar tablosunda tablo-2'de bulunan sayıları kafadan eleyebilirsiniz.
Eğer 4 tane çıkmaz ise 1-2-3 adetlerde çıkacaktır.
5 tane çıkmazı düşük bir ihtimaldir.

Derecesi 0 olan 30 sayısı çıkmayacaktır. (çıkmamıştır).

Derecesi 1 olan sayılardan 1-2 tane çıkacaktır. Asal olanlara dikkat ediniz.

Derecesi 2 olan sayılardan 3-4 adet sayı çıkacaktır.

Derecesi 3 olan sayılardan 2-6 adet arasında çıkacaktır.

Derecesi 4 olan sayılardan 5-8 adet arasında çıkacaktır.

Derecesi 5 olan sayılardan 1-2 adet çıkacaktır.

Derecesi 7 olan 48 sayısının çıkmama ihtimali yüksektir. Çıkamaması durumunda derecesi 6 olacaktır.

Derece değerlerinden çıkması beklenen sayı adetlerini yazdık bu adetler tablonun geneli için geçerlidir.
Grup ve sıralardan çıkacağını düşündüğünüz sayıları seçebilirsiniz.

2-3.gruplarda bulunan sayılardan her grup için 1-2 sayıdan fazla çıkmayabilir. (Tespit doğru).

Derecesi 3 olup derecesi değişecek sayılardan çıkma ihtimali vardır. (bakılacak).


Tablolar açısından bilgilendirme:

Blog ve bültenlerdeki tabloların tamamı PNG resim formatındadır. Bu resimleri bültenlerden bilgisayarınıza kayıt edip örneğin dosyada ÇIKAN isimli dosyayı pencerenin sağ üst köşesinde aratmanız durumunda pencerede sadece ÇIKAN sonuç tablolarını gösterecektir.
Bu tablolar arasında ok tuşları veya mausenin tekerleği ile geçiş yaptığınızda sayıların çıkma mantıklarını izleyebilirsiniz.
Resim formatında olan tabloların hiçbirinde yabancı bir unsur bulunmamaktadır. Ne görüyorsanız o.
Tablolar Oluşturulup sıkıştırma yapılıp bültenlere eklenmektedir. Başka bir işlem yapılmamaktadır. Her hangi bir virüs vs. taşımamaktadır.

Bu tablolara toplu erişmek isterseniz mail adresinden talep edebilirsiniz.

80 sayısı:

801. haftada bu sayının düzeni için bir değişikliğe gittik ve hak ettiği yere tayin oldu.

801. haftada çıkacak sayılar tablosundaki yerine istinaden çıkmayacağını söyleyebiliriz. (çıkmamıştır).


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

3 5 6 8 11 13 15 16 19 22 25 26 29 34 41 42 44 51 66 69 74 77
Bu tabloda bulunan sayıların tahmin değerlendirmesi tablosundan yerlerini bularak durum ve konumlarına göre çıkıp çıkmayacaklarına karar verebilirsiniz.
Kesinlikle çıkacağını düşündüğünüz sayıların dışında olan sayıları elemeniz çıkmayacak sayıları tespit etmenizi sağlayacaktır.
Bu sayede tahminlerinizin doğru çıkması durumunda çıkmayacak sayı ikramiyesi almanız mümkün olacaktır.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkacak sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.

801. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.


44333 796 5 7 9 10 19 23 35 37 40 43 44 46 51 52 54 55 60 61 62 70 74 75
53333 797 4 5 13 23 25 31 37 38 40 42 43 50 51 55 61 62 64 65 69 72 77 79
55322 798 2 4 10 11 13 18 19 22 23 25 26 28 30 34 37 40 52 54 62 65 75 78
44433 799 5 10 13 18 19 23 26 29 30 32 36 42 43 48 49 50 52 53 54 61 69 72
44442 800 3 5 6 8 12 14 15 18 26 27 35 37 38 39 41 50 55 57 58 67 73 76

Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.


şanslı sayılar sabit grup düzenleri

GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 44333
2 54332
3 44433
4 44332
5 54432
6 44432
7 53333
8 64432
9 43332
10 54442


TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 54432
8 44432
9 54433
10 53333
11 53332
12 55432
13 64332
14 64432
15 55332
16 54422
17 55322
18 44442
19 43332
20 65322
21 64422
22 44443


TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 64422
5 65422
6 73322
7 44422
8 64333
9 74322
10 44443
11 55222
12 55442
13 74332
14 53322
15 66432
16 66421
17 64442
18 65532
19 65333
20 66332
21 74222
22 74422
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443
35 84322

TABLO-4:

1 44333
2 43333
3 54333
4 44433
5 44432
6 53333
7 53332
8 54322
9 55432
10 55332
11 65332
12 55322
13 33333
14 43332
15 65322
16 55333
17 55422
18 63333
19 6332210-22-35-19 adet grup düzeni:Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması
Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,
İyi çalışmalar.


11/12/2017 801. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

801. hafta on numarada çıkan sayılar zor yerlerden çıktığını, hiç bakmadan, bilen sayısının az olması nedeni ile söyleyebiliriz.

KKTC / MERKEZ iki haftadır On Numara'dan büyük ikramiye kazanıyor. Burasının kumarın merkezi olması nedeni ile burada da profesyonel oyuncuların olduğunu söyleyebiliriz.

801. haftada enteresan bir durum olmuştur. Bu durumu sonuç değerlendirme kısmında çıkan sayıların durum ve konumlarını inceledikten sonra açıklayacağız.


801. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


11/12/2017 801. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:
801 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosuSonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayılar tahmin tablosunda seçmeye cesaret edilemeyecek sayılardır. Öncelikle bunu belirtmek gerekir.
11-13 sayıları 800. haftada çıkan sayılardır. Aynı anda çıkması imkansız gibi görünürken çıkmıştır. İki sayının da asal olması, derecesi yüksek olması, gibi nedenler çıkma olasılığını düşürür. İkisinin bir arada çıkma olasılıkları ise çok düşük olmasına rağmen çıkmıştır.

6 derece değerini içeren sayılardan çıkmasını bekliyorduk 22 sayısı çıkmıştır.
Diğer 6 derece değerini alan sayılardan çıkmasını bekliyorduk sadece 22 sayısı çıkmıştır.

4.gruptan iki haftadır en az 3-4 sayı çıkmasını beklerken 2 sayı çıkmaktadır.

3 sayısının çıkmasını beklerken çıkmamıştır.

Sonuç değerlendirme tablosundan önce bahsettiğimiz enteresan durum ise bir önceki hafta sayılarından derecesi yüksek olan sayılardan 5 tane çıkmasıdır.

Çıkacağını tahmin ettiğimiz sayılar:

11-38-46-49-71-79 sayılarıdır.


800. hafta çıkan sayıları:

800. haftadan 801. haftaya geçerken derecesi yükselen sayılardan çıkmıştır.
Bu beklenmeyen ve riskli bir durumdur.

SAYI DERECE
5 2
8 5
11 5
13 6
22 6
51 5

6 adet sayı bir önceki haftanın çıkan sayıları ile aynı çıkmıştır. Bu sayıları seçip kalanını eleyebilirsiniz.

Bir önceki haftalarda çıkan ve bir sonraki haftada çıkıp çıkmayacağı konusunda değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği konusunda çeşitli çıkarımlar yapabilirsiniz.
Derecelerden en fazla adette olan sayılardan çıkacaktır veya belirlediğiniz bir grupta bulunan sayılardan çıkacaktır şeklinde bir çalışma yapabilirsiniz.
Bunun için bir düzen yazmamız gerekirse düzeni yazıp bültenlere ekleriz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkan sayılar çıkacak sayılar tablosundan 21-1 kombinasyonu ile çıkmıştır.
Çıkan sayılar 2-3'lü gruplar ile tam istenilen şekillerde çıkmıştır.

Bu tablodan çıkan sayıların ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkmasını beklemekteyiz. Fakat bazı zamanlarda sayılar en son sıralarda bulunan sayılardan veya değişik yerlerden çıkabilmektedir. Sayıların bu tablodan çıkış mantıkları ile ilgili düzenleri ilerleyen zamanlarda bültenlere ekleyeceğiz.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 14 46 2  ÇİFT  KMPZT
2 77 9 4  TEK  KMPZT
3 71 31 2  TEK  ASAL
4 18 19 4  TEK  ASAL
5 6 69 3  TEK  KMPZT
6 19 77 3  TEK  KMPZT
7 45 10 4  ÇİFT  KMPZT
8 80 55 4  TEK  KMPZT
9 56 53 2  TEK  ASAL
10 65 63 2  TEK  KMPZT
11 66 52 4  ÇİFT  KMPZT
12 4 62 2  ÇİFT  KMPZT
13 36 61 3  TEK  ASAL
14 44 27 2  TEK  KMPZT
15 27 18 3  ÇİFT  KMPZT
16 13 23 4  TEK  ASAL
17 37 60 3  ÇİFT  KMPZT
18 21 36 3  ÇİFT  KMPZT
19 42 38 3  ÇİFT  KMPZT
20 64 79 3  TEK  ASAL
21 73 11 5  TEK  ASAL
22 5 12 6  ÇİFT  KMPZT
23 33 73 1  TEK  ASAL
24 49 66 4  ÇİFT  KMPZT
25 74 6 5  ÇİFT  KMPZT
26 30 21 4  TEK  KMPZT
27 70 29 4  TEK  ASAL
28 54 16 4  ÇİFT  KMPZT
29 67 43 3  TEK  ASAL
30 9 34 4  ÇİFT  KMPZT
31 22 17 3  TEK  ASAL
32 62 40 3  ÇİFT  KMPZT
33 76 70 2  ÇİFT  KMPZT
34 7 72 3  ÇİFT  KMPZT
35 58 25 4  TEK  KMPZT
36 1 26 6  ÇİFT  KMPZT
37 2 35 1  TEK  KMPZT
38 12 68 6  ÇİFT  KMPZT
39 17 4 2  ÇİFT  KMPZT
40 20 42 4  ÇİFT  KMPZT
41 50 74 2  ÇİFT  KMPZT
42 8 50 1  ÇİFT  KMPZT
43 24 2 1  ÇİFT  ASAL
44 41 37 5  TEK  ASAL
45 55 14 2  ÇİFT  KMPZT
46 69 47 4  TEK  ASAL
47 28 24 4  ÇİFT  KMPZT
48 52 58 3  ÇİFT  KMPZT
49 53 75 3  TEK  KMPZT
50 3 3 1  TEK  ASAL
51 10 71 1  TEK  ASAL
52 11 5 2  TEK  ASAL
53 25 56 6  ÇİFT  KMPZT
54 35 32 2  ÇİFT  KMPZT
55 39 28 4  ÇİFT  KMPZT
56 78 20 4  ÇİFT  KMPZT
57 32 59 3  TEK  ASAL
58 40 15 6  TEK  KMPZT
59 47 78 3  ÇİFT  KMPZT
60 57 76 2  ÇİFT  KMPZT
61 60 65 3  TEK  KMPZT
62 63 49 2  TEK  KMPZT
63 15 33 3  TEK  KMPZT
64 16 7 3  TEK  ASAL
65 23 44 4  ÇİFT  KMPZT
66 46 51 5  TEK  KMPZT
67 51 54 1  ÇİFT  KMPZT
68 68 8 5  ÇİFT  KMPZT
69 29 48 7  ÇİFT  KMPZT
70 31 57 2  TEK  KMPZT
71 34 64 3  ÇİFT  KMPZT
72 61 45 4  TEK  KMPZT
73 72 13 6  TEK  ASAL
74 79 67 5  TEK  ASAL

Çıkan sayıların çıkacak sayılar tablosundan nasıl bir güzellik ile çıktıklarını görebilirsiniz.
801. haftada çıkan sayılardan ağırlıklı olarak tablonunu sonunda bulunan sayılardan çıkmıştır.
Bu varsayımı bültenlerimizde anlattık.
Kuracağınız böyle bir varsayım ile seçeceğiniz sayılar ile çıkacak sayıları bilme imkanınız vardır.


TABLO-2:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 26 1 2  TEK  BİRİM
2 38 39 1  TEK  KMPZT
3 43 22 6  ÇİFT  KMPZT
4 48 30 0  ÇİFT  KMPZT
5 59 41 6  TEK  ASAL
6 75 80 3  ÇİFT  KMPZT

Bu tablodan derecesi düşük olan sayıların çıkmasını beklerken yüksek olan 1 tane sayı çıkmıştır.
Kurduğumuz varsayımların tersini düşünerek dahi çıkacak sayıları bulabilirsiniz.
Derecesi yüksek olan sayılardan bir tane çıkmıştır.


Çıkan sayılar:

5 7 8 11 13 21 22 37 38 43 45 46 47 49 51 57 58 61 63 71 78 79
801. haftada bir önceki haftanın çıkan sayılarından 6 tane çıkmıştır. Duruma göre bu sayılardan seçimlerinizi yapabilir veya tamamını eleyebilirsiniz.


Grup düzeni:

53332
1.GRUP-2 1.GRUP-3 1.GRUP-7 2.GRUP-10 2.GRUP-9 3.GRUP-4 3.GRUP-6 4.GRUP-7 4.GRUP-8 5.GRUP-9 5.GRUP-6 5.GRUP-1 5.GRUP-10 5.GRUP-8 6.GRUP-5 6.GRUP-3 6.GRUP-7 7.GRUP-5 7.GRUP-9 8.GRUP-2 8.GRUP-5 8.GRUP-9
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
53332 grup düzeni şanslı sayılar tablosunda çıkmıştır.

Bu grup düzenini TABLO-1 11. sıra, TABLO-4 7. sırada görebilirsiniz. 53332 grup düzeninin kolay ve zor grup düzenleri tablosundan yerini bularak kolay veya zor bir grup düzeni olup olmadığını görebilirsiniz.
Kolay ve zor grup düzenleri tablosunda 11. sırada yer almaktadır.
Grup düzenleri açısından ileri sıralarda çıkması zor bir düzenle çıktığını gösterir.

On numara için grup düzenlerinin keskin bir ağırlığı bulunmamaktadır. 54432 grup düzeninin değerleri yüksek olsa da ona yakın değerleri içeren grup düzenlerini doğru gruplara atama yaptığınızda dahi sonuç almanız mümkündür.
1-1 aynı grup düzenini seçmeniz doğru olasılık çemberini işaretlediğiniz anlamına gelecektir.
Bu şekilde yapacağınız bir seçimler oluşturacağınız sayılar mutlaka kazandıracaktır.


Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-1-5-7-3-4-2-0-0-0
Adetlerde derece değerlerinden sayılar çıkmıştır.
Derece adetleri açısından 4 derece değerinden daha fazla sayı çıkmasını beklerken 2-3 derecelerinden daha fazla adette sayı çıkmıştır.
Kuracağınız böyle bir varsayım ve yukarıdaki varsayımları birleştirmeniz durumunda olasılıklar çemberini daha da daraltmış olacaksınız.


Adres düzeni:

15-21-28-31-36-43-56-57-58-63-65-71-74-76-84-85-92-95-97-98-102-105

Çıkan sayılar konumları açısından bu adresler ile çıkmıştır.

Bu bülten ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısımlarında paylaşabilirsiniz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
TOPLAM YAZI SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yazmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Sayfa yenileme kaldırılmıştır.
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.